Verslag kenniscafé van 24 januari

Op 24 januari organiseerde de provincie Gelderland samen met de WBVG het kenniscafé ‘Samen bouwen aan de buurt’. Met als insteek: het kan wél.

We kijken terug op een inspirerende en goed bezochte middag. Met grote dank aan Babylon voor de bijzondere locatie. Via deze link vind je een verslag van de middag met diverse links naar video’s en presentaties.

Posted in nieuws |

Kom 24 Januari naar Babylon

Kenniscafé Samen bouwen aan de buurt

Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven.

Samen een schoolgebouw omtoveren tot woonruimte?
Zelf een ecologisch woonproject starten?
Jongerenhuisvesting in je eigen dorp realiseren?

Bewonersinitiatieven die waardevol zijn voor de buurt, wijk, dorp en stad. De droom is er al snel, maar in werkelijkheid gaat het realiseren van deze initiatieven niet makkelijk. In een aantrekkende woningmarkt nemen bewoners het op tegen dominante institutionele partijen. Met hulp van vele partijen en de CPO*-subsidieregeling die de provincie heeft voor procesbegeleiding van initiatieven, blijkt er veel mogelijk.

Om meer bekendheid te geven aan de initiatieven en de mogelijkheden die er zijn, organiseren provincie Gelderland en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) het kenniscafé ‘Samen bouwen aan de buurt’. Met als insteek: het kan wél.  

Voor wie
Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven. Bovendien organiseren de bewoners van enkele bijzondere Nijmeegse woonprojecten een rondleiding op locatie. Opgeven is mogelijk via deze link: Aanmelden Kenniscafé Samen bouwen.

Rondleidingen en programma
Rondleidingen starten om 13.30 uur. Je hebt de keuze uit:
CPO de Getijden, Veldstraat 2-4, 6533 CC Nijmegen
Woongemeenschap Het Eikpunt, Duitslandstraat 4, 6663 LE Lent
Woonwerkgemeenschap Babylon, Kwakkenbergweg 150, 6571 GA Berg en Dal

Je gaat als bezoeker op eigen initiatief om 13.30 uur naar de rondleiding van jouw keuze. Van daaruit vertrek je naar Babylon voor het Kenniscafé dat om 15.00 uur start.

Programma Kenniscafé
15.00 – 15.15u   Opening door Sonja Sprokkereef, dagvoorzitter
15.15 – 15.30u   Inleiding: Meer ruimte voor bewonersinitiatieven, juist nu
15.30 – 16.00u   Zeven inspirerende pitches**
16.00 – 16.15u   Pauze
16.15 – 17.15u   In gesprek met.… vier initiatieven***
17.15 – 18.00u   Afsluiting met een hapje en een drankje

CPO De Getijden

Woongemeenschap Eikpunt

Woon-werkgemeenschap Babylon

**Pitches
>Josan Meijers van provincie Gelderland. De provincie werkt met de Koers Wonen samen met anderen aan leefbare wijken en helpt initiatieven aan een goede start. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Met o.a. de CPO-subsidieregeling uit het programma SteenGoed Benutten en met de Leefbaarheidsalliantie.
>Bernard Smits van woningcorporatie WBVG over WoonKr8 waar samenwoon initiatieven en woningcorporaties elkaar vinden in de regio Arnhem Nijmegen.
>Hans Vos van Expertteam Woningbouw Het expertteam Woningbouw ondersteunt lokale overheden in de opzet en uitwerking van zelfbouw. Zoals in de gemeenten Bronckhorst en Voorst.
>Frits van Voorst van Gemeente Nunspeet Samen zelf bouwen neemt een vlucht in Nunspeet. Zeven projecten zijn inmiddels afgerond en drie locaties zijn in ontwikkeling. In totaal gaat het om 110 woningen. Waarom stimuleert de gemeente deze manier van ontwikkelen? En wat maakt haar aanpak zo succesvol?
>Michel Pott van Talis. Deze woningcorporatie helpt mensen graag vooruit met hun woonwensen. Naast reguliere woningen, zijn er ook bijzondere woonvormen. Zoals de woongemeenschappen IEWAN, Het Eikpunt en Villa Sterappel.
>Aart Cooiman van de Rabobank. Vele initiatieven worstelen met hun financieringsvraag. Wat kunnen ze van banken verwachten?
>Peter Bakker van Cooplink, een organisatie die kennis deelt van en over wooncoöperaties. Het laat voorbeeldinitiatieven zien en brengt je op de hoogte van trends en het laatste nieuws. Cooplink is dé plek waar je mede-wooncoöperaties kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.

 

*** In gesprek met…… vier initiatieven

Het initiatief en de gemeente
Hoe gaan gemeenten om met initiatiefnemers die bij hun aankloppen? Wat levert het op? Hoe kan het Expertteam gemeenten helpen?
Pitchers: Expertteam en Nunspeet
Initiatief: CPO Pleisteroord

Het initiatief en de woningcorporatie
Hoe helpen woningcorporaties initiatieven verder? Het concept van Talis met de WBVG is beproefd met 3 woongemeenschappen (Iewan, Het EiIJkpunt en Villa Sterappel), en past binnen de regelgeving. Welke corporaties volgen?
Pitchers: WBVG en Talis
Initiatief: CPO Zuiderveld

Het initiatief en de financiering
Initiatieven vinden moeilijk financiering. Wat zijn de mogelijkheden? Wat is er nodig?
Pitchers: Rabobank
Initiatief: CPO De Getijden

Hulptroepen voor het initiatief
Initiatiefnemers zijn gebaat bij professionele ondersteuning, vanaf een vroeg stadium. Hoe kunnen de Gelderse CPO regeling, de Gelderse Leefbaarheidsalliantie en Cooplink initiatieven helpen?      
Pitchers: Provincie, Leefbaarheidsalliantie en Cooplink

 

Aanmelden
Opgeven kan via deze link
Aanmelden Kenniscafé Samen bouwen

Let op: Voor gebruikers van een I-Pad, I-Phone of Apple Computer is gebleken dat zij de privacy instellingen in Safari (tijdelijk) moeten aanpassen zodat het formulier werkt.
Ga hiervoor naar: Instellingen, safari, onder de kop privacy en beveiliging: blokkeer cookies en dan een keuze maken voor het niveau waarop het formulier wel werkt.

Contact
Bij vragen kun je contact met ons opnemen via GLDWONEN@gelderland.nl

Met vriendelijke groet,

Josan Meijers, gedeputeerde Gelderland

Bernard Smits, directeur bestuurder WBVG

 

Provincie Gelderland werkt met de Koers Wonen samen met anderen aan leefbare wijken en helpt initiatieven aan een goede start. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Zij doet dit o.a. met de CPO-subsidieregeling waarmee initiatieven zowel in koop als huur, procesbegeleiding kunnen inschakelen in het voortraject van hun woonproject. En met de Leefbaarheidsalliantie, waar vier organisaties namens de provincie in samenwerken om initiatieven van actieve bewoners te ondersteunen.

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een woningcorporatie die zich inzet voor collectief wonen in zelfbeheer. Daarmee is WBVG een ware specialist geworden voor deze bijzondere woonvormen. De WBVG vormt samen met een aantal andere woningcorporaties in de regio Arnhem Nijmegen de ‘Coalitie Collectieve Woonvormen’. Deze coalitie heeft een bijzonder aanbod voor bewonersinitiatieven: onder begeleiding van de WBVG worden woondromen in korte tijd op weg geholpen richting realisatie.

 

 

Posted in Geen categorie, nieuws |

Tips & Tricks: Ventileren

Nu de buitentemperatuur lager is leek het ons wel slim om aandacht te besteden aan ventilatie.Veel mensen zijn in het stookseizoen geneigd om alle ramen en deuren potdicht te houden want anders stook je voor de mussen. Begrijpelijke gedachte, maar snijdt ze ook hout?

Ventileren

Alle experts zijn het erover eens: ventileren is het allerbelangrijkste voor een gezond klimaat in je woning. Door ventilatie wordt vervuilde, vochtige binnenlucht afgevoerd en vervangen door frisse, drogere buitenlucht. Slecht geventileerde (werk)ruimtes kunnen o.a. zorgen voor vochtproblemen, schimmelvorming, stankoverlast en gezondheidsklachten. Er zijn een aantal manieren om te ventileren:

 • Spuien of luchten
 • Continue ventilatie (natuurlijk of mechanisch)

De geleerden zijn het er niet over eens wat nu de beste manier van ventileren is. Wij denken dat beiden manieren prima kunnen zijn, een en ander hangt sterk af van de hoeveelheid vocht die je in een bepaalde ruimte produceert. Pássend ventileren, dat is hoofdzaak. Hieronder een stukje uitleg over die manieren van ventileren.

Spuien of luchten

Spuien of luchten heeft als doel in een korte tijd grote hoeveelheden lucht in een woning te verversen. Dit doe je door een deur of raam enige tijd open te zetten. Op de winterdag voelt het wat tegenstrijdig om even een half uur wat ramen tegen elkaar open te zetten. Het botst met onze andere wens: het behouden van warmte. De warmte zit echter voor een groot deel in het pand zelf, in de wanden, in je meubels. Op het moment dat je klaar bent het spuien zal je merken dat de ruimte weer snel op temperatuur is omdat er nog veel stralingswarmte vanuit de objecten om je heen komt. Het kost minder energie om een ruimte met droge lucht te verwarmen. Per saldo bespaar je energie dankzij spuien!

Continue ventilatie

Andere onderzoeken pleiten juist voor continue ventilatie. Even een half uurtje een raam open zetten is niet voldoende om een ruimte in een huis te ventileren, zo stelt men. Zodra het raam weer wordt gesloten, hoopt het vocht uit de woning zich weer op en bent je terug bij af. Ventileren moet dus 24 uur per dag. Continue ventileren is mogelijk door:

 • Het altijd open houden van de luchtroosters in ramen of gevels,
 • Een raampje open laten op de kierstand,
 • Als er mechanische ventilatie in je woning zit is het wijs om deze ook daadwerkelijk aan te hebben. Vochtige lucht wordt door de ventilator afgevoerd en verse, droge lucht via de raam- of gevelroosters of je raam zelf aangetrokken.

Ventileren ook in het stookseizoen?

Het klinkt nogmaals wat tegenstrijdig om koude lucht van buiten binnen te laten in het stookseizoen, of het nu door middel van spuien of het continue open houden van de ventilatieroosters is. Toch is dit geen energieverspilling.

Vochtige lucht warmt minder snel op, dus is het zaak de luchtvochtigheid binnenshuis te beperken. Mensen staan er vaak niet bij stil hoeveel vocht er in een gemiddelde woning wordt geproduceerd. Alleen al door bijvoorbeeld je kamerplanten, die natte was aan het wasrekje, het gebruik van een waterkoker, koken, douchen of slapen (een halve liter zweet/ademvocht per persoon per nacht).

Een al te droge lucht (vaak veroorzaakt door een loeiende centrale verwarming) is overigens ook niet erg gezond, streef naar een luchtvochtigheid van 40 a 60% procent.

Oh, over dat stoken: de thermostaat een paar graden terugdraaien als je het huis verlaat, is beter dan de verwarming altijd op volle kracht aan laten staan. Natuurlijk hoef je de verwarming niet uit te zetten als je een halfuurtje weg bent. Maar als je langere tijd weggaat of naar bed gaat, draai de thermostaat dan een uur van tevoren wat terug. Het huis blijft die periode nog even op temperatuur. Wij adviseren om ’s nachts een graad of 15 aan te houden in de ruimtes waarin je stookt. Dan wordt het huis niet ijskoud en duurt het ook niet al te lang om de kamers weer op te warmen. Als het ’s nachts al te veel afkoelt, kost dat wel energie en geld om de boel weer warm te krijgen. Draai de thermostaat dus niet ’s nachts op 5 graden, dat kost veel te veel energie.

Let op: bovenstaande verhaal over stoken gaat niet op voor woningen met zogeheten lage temperatuurverwarming, zoals wand-of vloerverwarming. Daarbij is het zaak om zo gelijkmatig mogelijk te blijven stoken op een constante temperatuur, simpelweg omdat het ook te lang duurt om de ruimte weer op temperatuur te brengen.

Doe er je voordeel mee!

 

Posted in nieuws, tips 'n' tricks |

Samen bouwen aan de buurt

Op donderdag 24 januari organiseren de provincie Gelderland en de WBVG samen een kenniscafé met als titel “Samen bouwen aan de buurt”. Deze zal plaatsvinden bij Babylon, een woon-werkgemeenschap in wording op de grens van Nijmegen en Berg en Dal. Het kenniscafé draait om “samen bouwen” en zeker ook om “collectieve woonvormen/wooncoöperaties”.

Een groep mensen die samen een school verbouwt tot woningen onder het motto ‘wat goede buren voor elkaar doen’. Een groep mensen die ‘klein maar fijn wil wonen, en dan niet alleen het bouwen van de buurt maar ook het smeden van sociale verbanden’. Een groep mensen die ecologisch wil wonen, maar wel ‘binnen de sociale huur’. Jongeren die samen hun eigen straat bouwen omdat ze ‘in het dorp willen blijven wonen’. Zomaar een paar mooie Gelderse initiatieven die met een procesbijdrage uit de provinciale CPO*-subsidieregeling werken aan hun droom. Ieder voor zich initiatieven, die waardevol zijn voor de buurt, wijk, dorp en stad. De droom is er al snel, maar in werkelijkheid gaat het realiseren van deze initiatieven niet makkelijk. In een aantrekkende woningmarkt zijn initiatiefnemers nog meer aangewezen op de politieke-bestuurlijke wil van gemeenten om collectieve eigenbouw te faciliteren. Daar komt bij dat niet alle gemeenten bekend lijken te zijn met de CPO-subsidieregeling die de provincie heeft voor procesbegeleiding van initiatieven.

Om meer bekendheid te geven aan initiatieven en de mogelijkheden die er zijn, organiseren Provincie Gelderland en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) het kenniscafé ‘Samen bouwen aan de buurt’. Met als insteek: het kan wél.

Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven.

Het programma voorziet om 13.30 uur in rondleidingen bij drie projecten in en om Nijmegen met aansluitend van 15-17 uur een plenair gedeelte bij Babylon met een keynote, pitches en workshops.

Voor meer info en aanmeldingen, kijk op de website van de Provincie Gelderland

Posted in nieuws |

WBVG in Vrij Nederland, deel 2

De woongroep is populair, maar het is nog niet zo makkelijk om er een te beginnen. Terwijl gemeenschappelijk wonen een hele hoop voordelen kan bieden: het is goedkoper en vooral gezelliger. Waarom maakt de overheid het dan zo ingewikkeld om er een op te zetten?

Dit is het thema van een tweedelige serie in Vrij Nederland over “het nieuwe samenwonen”.

Vorige week deel één, lees nu deel twee!

Uit het artikel:

“Een oplossing zou zijn als woningcorporaties ervoor zouden kunnen kiezen het beheer van hun panden in handen van collectieven van bewoners te geven. Zij kunnen een pand dan omvormen tot woongemeenschap. De WBVG doet dat, vanuit het ideaal dat collectief wonen beter wonen is en dat het geregel en kosten voor de corporatie scheelt. Maar tot nu toe is zij de enige.

‘Er komen gewoon steeds meer regeltjes en ons lukt het door dertig jaar ervaring nog om passende oplossingen te vinden,’ zegt Smits. ‘Andere woningcorporaties beginnen daar niet aan.’ De WBVG helpt daarom steeds vaker andere corporaties. Smits krijgt daarnaast aanvragen van bewonerscollectieven uit het hele land, maar van de wet mag hij alleen in de regio Nijmegen/Arnhem opereren.”

Posted in nieuws |

WBVG in Vrij Nederland, deel 1

De woongroep is populair, maar het is nog niet zo makkelijk om er een te beginnen. Terwijl gemeenschappelijk wonen een hele hoop voordelen kan bieden: het is goedkoper en vooral gezelliger. Waarom maakt de overheid het dan zo ingewikkeld om er een op te zetten?

Dit is het thema van een tweedelige serie in Vrij Nederland over “het nieuwe samenwonen”.

Nieuwsgierig? Lees hier het eerste deel.

Uit het artikel:

‘Het is de participatiesamenleving avant la lettre,’ zegt Bernard Smits, directeur van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Deze woningbouwvereniging is anders dan de gemiddelde woningcorporatie: de vereniging heeft alleen collectieve woonprojecten in bezit, die ook nog eens zelf de panden beheren. Dat betekent dat bewoners zelf klussen en zelf nieuwe huurders uitzoeken. ‘Het maakt weer dat je samen dingen oppakt en organiseert,’ zegt Smits. En dat brengt voordelen mee. ‘Mensen zorgen veel beter voor hun woonruimte, ze letten op elkaar en maken het leven zo aangenamer,’ zegt Smits. ‘Bovendien kunnen ze goedkoper wonen omdat ze zelf een aantal taken uitvoeren, wat de verhuurder geregel bespaart. Hoe mooi wil je het hebben?’

 

Posted in nieuws |

Natuurwerkdag 2018

3 november a.s. is het weer natuurwerkdag. Op deze dag zijn er door heel Nederland diverse locaties waar je samen buiten aan de slag kan als vrijwilliger. Ook op het terrein van onze Broedplaats Beekhuizen wordt zo’n dag georganiseerd.

 

Beekhuizen, voormalig openlucht zwembad

Broedplaats Beekhuizen in Velp is een voormalig openlucht zwembad, omgevormd naar een stukje nieuwe natuur. Het terrein is een bijzonder biotoop, die optimaal is ingericht voor ringslangen. De oude zwembaden hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Het terrein heeft een vrij open karakter, zodat er voldoende zonplekken voor ringslangen en andere reptielen en amfibieën zijn. De voormalige ligweides van het zwembad, dat gesloten is in 1988, worden verschraald. 

 

Werkzaamheden

Openhouden van het terrein, door snoeiwerkzaamheden en afvoeren van gras en blad naar broedhopen. Het slepen van takken naar takkenrillen. Koffie en thee is aanwezig. Soep bij de lunch, brood zelf meenemen. Het is aan te bevelen om waterdicht schoeisel, werkkleding, handschoenen en evt. regenkleding mee te nemen.

 

Meer info? https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/beekhuizen-voormalig-openlucht-zwembad

Meteen enthousiast? Schrijf je hier in!

Posted in Geen categorie, nieuws |

Tips & Tricks: Energie besparen

De WBVG is continue bezig om haar panden -daar waar het kan- energetisch te verbeteren. Ook de huurder kan hier zijn/haar steentje aan bijdragen, het besparen van energie is zeker geen hogere wiskunde. 

Met onderstaand lijstje tips is eenvoudig energie te besparen. Het zijn tips die niets kosten, hooguit wat extra tijd of een extra handeling. Het is daarbij natuurlijk altijd een persoonlijke afweging hoever je hier in wilt gaan. Dit lijstje helpt in ieder geval om bewust te kiezen.

 • Zet de kachel eens een graad lager dan je gewend bent als je thuis bent. Een warme trui en een graadje lager stoken scheelt gemiddeld €50,- per jaar.
 • Stook alleen ruimtes waar je ook daadwerkelijk bent.
 • Zet de kachel ‘s nachts niet lager dan 15 graden, het kost verhoudingsgewijs veel meer energie om elke keer grote temperatuurverschillen te overbruggen dan dat je bespaart.
 • Ventileer regelmatig en voldoende. Vochtige lucht kost veel meer energie om te verwarmen dan droge lucht. Elke dag even 10 min. de ramen wagenwijd open zorgt al voor voldoende droge lucht in de ruimte.
 • Douche zo kort mogelijk, warm water kost veel energie. Hang een douchetimer op in de badkamer. Voor de Spartanen onder ons zijn er zandlopers van 5 minuten, een eierwekker werkt ook prima.
 • Voorkom onnodig sluipverbruik door je apparaten (modem, stereo, tv, decoder computer) echt helemaal uit te zetten en bespaar jaarlijks 150 tot 300 kWh. Vooral telefoonopladers die je in het stopcontact laat zitten schijnen enorm veel energie te trekken, ook als je telefoon niet in de lader zit.

Hieronder nog wat simpele, eenmalige aanpassingen die een (veelal kleine) investering vragen maar waarmee je wél fors kan besparen op je energieverbruik:  

 • Kierdichting. Een van de dingen die je zelf kan oppakken is het dichten van kieren en naden in de woning. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van tochtstrips, tochtband of een brievenbusborstel. Als er minder koude lucht de woning binnenkomt scheelt dat in de stookkosten. Koude lucht verlaagt de binnentemperatuur en het gevoel van tocht zorgt er ook voor dat je de verwarming eerder wat hoger zet omdat het oncomfortabel aanvoelt. Bij het dichten van kieren en naden is het wel belangrijk om te zorgen dat er nog voldoende lucht van buiten de woning binnenkomt, er moet voldoende ventilatie zijn om te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Meer uitleg over het dichten van naden en kieren vind je op een filmpje op Milieu Centraal.
 • Leidingisolatie. Er gaat ook warmte verloren door leidingen, vooral bij ongeïsoleerde warm water leidingen en leidingen die buiten de woning door onverwarmde ruimtes zoals een box of de kruipruimte lopen. Breng leidingisolatie aan waardoor er minder warmte verloren gaat. De kosten zijn ongeveer €3,-/meter, deze kosten zijn vaak binnen een jaar terugverdiend. Materialen zijn te koop bij de bouwmarkten.
 • Radiatorfolie. Plaats radiatorfolie achter de verwarmingsradiatoren. Radiatorfolie kost maar een paar euro maar levert een veelvoud daarvan op aan besparing. Voor meer informatie over het aanbrengen van radiatorfolie is er nóg een handige video van Milieu Centraal. Zonder al te veel reclame te willen maken: Tonzon heeft een goede folie die aan de achterzijde van de radiatorplaat zelf te plakken is, https://tonzon.nl/radiatorfolie/
 • Waterbesparende douchekop. Een waterbesparende douchekop bespaart gemiddeld €20,- per persoon per jaar en is te koop bij de bouwmarkten.
 • LED-verlichting. Gebruik zoveel mogelijk LED-lampen. Die zijn zó zuinig dat het zelfs loont om alle bestaande spaarlampen te vervangen. Daarbij gaan LED-lampen langer mee. Let op: spaarlampen bevatten kwik en moet je afvoeren als chemisch afval.
 • Vervang oude elektrische apparaten. Koop een zuinige A+++ koelvriescombi in plaats van je 20 jaar oude energieslurper en bespaar jaarlijks 300 kWh. Door je (werkende) 8 jaar oude koelvriescombinatie te vervangen door een nieuwe A+++ bespaar je jaarlijks 200 kWh. 

Bronnen: 

Makkelijk zelf energie en geld besparen

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-verwarming/

 

Posted in nieuws, tips 'n' tricks |

Jaarrekening 2017

Het heeft de nodige tijd en energie gekost en zie daar, de Jaarrekening 2017 is gereed. Lees hier alles over het jaar 2017 van de WBVG.

Posted in nieuws |

De AVG en de panden

Op 25 mei jongstleden is de AVG -in de volksmond ook wel de privacywetgeving genoemd- in werking getreden. Voor ons als WBVG heeft dat gevolgen, met name in het inzichtelijk maken welke informatie je als woningbouwvereniging in je bezit hebt, wie daar toegang toe hebben, wat we daar mee doen en hoelang we deze gegevens bewaren. Maarrrrr…de AVG is niet alleen op de WBVG van toepassing maar op álle organisaties die -hoe summier dan ook- persoonsgegevens verwerken. Dus óók alle pandverenigingen/huurdersverenigingen. Kortom, de panden moeten hier iets mee.

 

Vanuit de WBVG hebben we geprobeerd jullie een handreiking te geven in de uitvoering van de AVG, zie hier en hier. Desalniettemin ligt de verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van de wetgeving bij jullie als woonvereniging en huurdersverenigingen zelf. We hopen jullie een eindje op weg geholpen te hebben, succes! 

Posted in nieuws |