Ik ben WBVG-er

Op deze pagina kun je relevante informatie voor jou als (onder)huurder van de WBVG vinden…

Het huishoudelijk reglement (HR) Het huishoudelijk reglement (HR)

Een huishoudelijk reglement (HR) regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon (lees: stichting of vereniging) in aanvulling op haar statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen in een HR staan dan zijn de statuten van een hogere orde … Lees verder

Meer lezen over Het huishoudelijk reglement (HR)

Model huurcontract Model huurcontract

Hier vind je een model huurcontract, te gebruiken als basis voor een huurcontract tussen intermediair verhuurder (lees: de woonvereniging) en haar individuele huurders. Het is belangrijk om, als je dit model wil gebruiken, de inhoud wél even naast jullie statuten … Lees verder

Meer lezen over Model huurcontract

De woonvereniging De woonvereniging

De WBVG staat voor collectief wonen. Dat is dan ook dé hoofdreden dat de WBVG niet aan individuen verhuurt maar enkel aan groepen bewoners/gebruikers, verenigd in een rechtspersoon. De meeste groepen kiezen voor een (huurders)vereniging, in enkele gevallen voor een … Lees verder

Meer lezen over De woonvereniging

Informatie voor nieuwe huurders Informatie voor nieuwe huurders

Je huurt sinds kort een wooneenheid in een pand van Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Maar wat ís de WBVG eigenlijk? De WBVG in een notendop Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een kleine woningcorporatie (woningbouwvereniging) die panden voor collectieve woonvormen bezit en beheert … Lees verder

Meer lezen over Informatie voor nieuwe huurders

Eigendom en beheer Eigendom en beheer

De WBVG bestaat anno 2022 uit 459 woonruimtes en 27 werkruimtes, verdeeld over 44 panden/complexen. Binnen deze panden/complexen maken we onderscheid tussen eigendomspanden, vruchtgebruikpanden en beheerpanden. Hoewel alle huurders ons even lief zijn zijn er wél enkele verschillen, hieronder lichten … Lees verder

Meer lezen over Eigendom en beheer

STUT-panden STUT-panden

In de jaren ’80 zijn in Nijmegen vele woonverenigingen opgericht die -met behulp van gemeentelijke subsidies- panden kochten en verbouwden voor huisvesting van woongroepen. Dit deden zij met begeleiding van STUT-Consult, een organisatie gespecialiseerd in het opzetten van projecten in … Lees verder

Meer lezen over STUT-panden

Passend toewijzen Passend toewijzen

Woningcorporaties moeten zich richten op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Daarnaast zijn woningcorporaties verplicht de juiste woning aan de juiste huurder toe te wijzen, betaalbare huurhuizen mogen niet aan iedereen verhuurd worden. De gewijzigde Woningwet geeft corporaties … Lees verder

Meer lezen over Passend toewijzen

AVG AVG

Nederland kende sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp). Onder druk van de globale -en alsmaar voortschrijdende- digitalisering is de aandacht voor privacy en risico’s rondom datalekken in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Een aantal jaar terug is er … Lees verder

Meer lezen over AVG