Onderhoudsmelding

Onderhoudsmeldingen kunnen eenvoudig met het hieronder weergegeven automatische meldingsformulier worden doorgegeven. Na je melding zal er -afhankelijk van de urgentie- direct dan wel in een later stadium contact met je worden opgenomen. Een heldere omschrijving van het probleem helpt ons bij het inschatten van de urgentie. Ook foto’s geven vaak veel extra informatie. Tip: controleer wél van te voren in het onderhouds-ABC of de melding daadwerkelijk bij de WBVG hoort of door jullie zelf opgepakt moet worden. Bij twijfel kan je natuurlijk contact zoeken.

Enkele uitzonderingen:

-Bij liftstoringen: als de lift een storing geeft, volg dan de instructies op zoals aangegeven op de liftdeuren. Storingen kun je 24 uur per dag bij Kone melden door te bellen naar 0900 – 22 55 566.

-Bij storingen aan centrale verwarming of warm tapwater: neem direct contact op met Kemkens, 088 – 5050 330. Zij helpen je verder.

-Bij storingen in de waterlevering: als er plotseling geen water meer uit de kraan komt kun je contact zoeken met het storingsnummer van Vitens, om te horen of er misschien ergens een storing is. Vitens: 0800-0359.

-Bij storingen met betrekking tot de levering van electriciteit of gas: als de electra uitvalt is het zaak eerst te controleren of de groep niet staat uitgeschakeld. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met netwerkbeheerder Liander, zij kunnen je vertellen of er een storing is. Liander088-542 64 44. Voor gas geldt hetzelfde. Ook bij het ruiken van een gaslucht in de woning mag je meteen met Liander bellen.

-Heb je jezelf buitengesloten? Wij hebben plezierige ervaringen met de Slotambulance: 0800-35 555 53. Houd er rekening mee dat de kosten bij buitensluiting voor eigen rekening zijn.”

Als melden via dit formulier om wat voor een reden niet lukt, klik dan hier voor een directe download van het in te vullen meldingsformulier, dat je vervolgens kan mailen naar onderhoud@wbvg.nl. Deze mailbox wordt –uitgezonderd tijdens vakanties- dagelijks uitgelezen. Ook hier weer: afhankelijk van de aard van de melding zal er direct danwel in een later stadium contact met je worden opgenomen. Mocht mailen óók niet lukken: telefonisch melden kan van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren via 026-351 09 52, vakantieperiodes uitgezonderd. 

Tot slot: neem ook eens een kijkje onder ‘Publicaties onderhoud‘. Hier vind je o.a. wat handige instructievideo’s en andere interessante informatie.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren