Onderhoudsmelding

Zelf rechtstreeks doorgeven

De volgende meldingen geeft je rechtstreeks door aan deze bedrijven:

-Bij storingen aan centrale verwarming of warm tapwater: neem direct contact op met Kemkens. Dit kan online of telefonisch: 088-5050 330. Het is niet toegestaan om andere bedrijven dan Kemkens te benaderen voor CV-onderhoud. Als dit tóch gebeurt zijn de kosten helaas voor eigen rekening, we hebben de installatie immers onder contract bij Kemkens en betalen er dus al voor.

-Bij liftstoringen: als de lift een storing geeft, volg dan de instructies op zoals aangegeven op de liftdeuren of bel KONE, 0900-22 55 566

-Voor rioolverstoppingen hebben wij afspraken met Van der Velden. LET OP: kosten worden weliswaar bij ons gefactureerd maar -conform de onderhoudsverdeling- doorbelast aan de huurders, tenzij er sprake is van een technisch gebrek. Panden in Nijmegen/Lent/Wageningen kunnen bellen naar de vestiging Nijmegen: 024-3782072. Panden in Arnhem/Velp/Zutphen/Doetinchem/Heelsum kunnen bellen naar de vestiging Arnhem: 026-3215316. De kosten (incl. voorrijkosten) bedragen € 97,30 excl. BTW per uur, uitgaande van normale doordeweekse dagen tussen 7.30 en 16.30 uur. Buiten deze tijden worden forse toeslagen op de loonkosten doorberekend, meer info hierover vind je hier.

Overige relevante telefoonnummers vind je onder het meldingsformulier, even doorsrollen naar beneden.

 

Het meldingsformulier

Alle overige onderhoudsmeldingen kunnen eenvoudig met het hieronder weergegeven automatische meldingsformulier worden doorgegeven. Na je melding zal er -afhankelijk van de urgentie- direct dan wel in een later stadium contact met je worden opgenomen. Een heldere omschrijving van het probleem helpt ons bij het inschatten van de urgentie. Ook foto’s geven vaak veel extra informatie. Tip: controleer wél van te voren in het onderhouds-ABC of de melding daadwerkelijk bij de WBVG hoort of door jullie zelf opgepakt moet worden. Bij twijfel kan je natuurlijk contact zoeken. 

 

   

  Overige relevante telefoonnummers

  -Bij storingen in de waterlevering: als er plotseling geen water meer uit de kraan komt kun je contact zoeken met het storingsnummer van Vitens, om te horen of er misschien ergens een storing is. Vitens: 0800-0359.

  -Bij storingen met betrekking tot de levering van electriciteit of gas: als de electra uitvalt is het zaak eerst te controleren of de groep niet staat uitgeschakeld. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met netwerkbeheerder Liander, zij kunnen je vertellen of er een storing is. Liander088-542 64 44. Voor gas geldt hetzelfde. Ook bij het ruiken van een gaslucht in de woning mag je meteen met Liander bellen.

  -Heb je jezelf buitengesloten? Wij hebben plezierige ervaringen met de Slotambulance: 0800-35 555 53. Houd er rekening mee dat de kosten bij buitensluiting voor eigen rekening zijn.

   

  Als melden via dit formulier om wat voor een reden niet lukt, klik dan hier voor een directe download van het in te vullen meldingsformulier, dat je vervolgens kan mailen naar onderhoud@wbvg.nl. Deze mailbox wordt –uitgezonderd tijdens vakanties- dagelijks uitgelezen. Ook hier weer: afhankelijk van de aard van de melding zal er direct danwel in een later stadium contact met je worden opgenomen. Mocht mailen óók niet lukken: telefonisch melden kan van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren via 026-351 09 52, vakantieperiodes uitgezonderd. 

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren