Bewoners verduurzamen creatief én efficiënt!

De WBVG staat voor de uitdaging haar bezit de komende jaren -waar mogelijk- te verduurzamen. Dat kunnen we niet alleen en ook kunnen we nog niet de financiële consequenties voor de woonlasten overzien. Aangezien lage en betaalbare huren voor de bewoners van groot belang zijn kiezen enkele panden ervoor om zélf te investeren in verduurzaming. Dit kán zelfs op de lange termijn aantrekkelijker zijn dan investeringen via de WBVG.

Onderstaand verhaal is het verhaal van de Dobbelmann, ons monumentale kloostercomplex in Nijmegen. De bewoners zijn een interessante pilot gestart om te kijken of het plaatsen van lexan achterzetbeglazing een positief effect heeft op de gasrekening. Het lexan is zelf aan te brengen en hierdoor stúkken goedkoper dan dun dubbelglas of monumentenglas. Een mooi staaltje doe-het-zelf mentaliteit en ook voor ons interessant om te volgen, we zijn erg benieuwd naar de bevindingen en besparingen over een jaar… In onderstaand stukje gaat een van de bewoners dieper in op het project.

 

Verduurzaming met achterzetbeglazing in het Dobbelmannklooster

Het Dobbelmannklooster in Nijmegen is een monumentaal complex in eigendom van de WBVG. Reguliere verduurzaming van monumenten is vaak om monumentale dan wel economische redenen niet haalbaar. Bij verduurzaming van ons complex gaat het op de eerste plaats om isolatie van de buitenschil. Het complex is tijdens de verbouwing in 1988 voorzien van vloer-, muur- en dakisolatie. De ramen zijn nog enkel glas. Isolerende beglazing staat nu daarom als eerste op de agenda. De bewonersstichting heeft een eigen groenfonds opgebouwd en een budget voor verdere verduurzaming van het complex, dit om de woonlasten in de toekomst beperkt te houden. Het geld kan maar een keer uitgegeven worden en de kosten moeten binnen het budget blijven. De gemeente heeft eisen neergelegd voor het toe te passen isolerend glas, te weten dun (monumenten) glas zodat er niet al te veel van het historische raamhout in de sponningen hoeft te worden verwijderd.

De verduurzamingscommissie van de bewoners heeft meerdere offertes aangevraagd om het complex van isolerend glas te voorzien. De offertes betroffen het aanbrengen van zowel dun dubbelglas als monumentaal dubbel glas (monumentenglas). Dat laatste is getrokken glas met een zachte, onregelmatige spiegeling.  

Ondanks dat er bij de realisatie weinig zelfwerkzaamheid komt kijken (het is vakwerk en deels werk op hoogte) passen de offertes net binnen het budget. Probleem echter zijn de kleine lettertjes die in de offertes staan. Bij tegenslag -lees: onvoorziene omstandigheden- kan de rekening hoger uitvallen…. Om ervaring op te doen met zo’n grote uitgave is in de laatste jaren in een deel van het complex een -goedkoper- verduurzamingsproject met regenwaterhergebruik uitgevoerd. Dit project heeft ons geleerd dat de post onvoorzien behoorlijk kan uitlopen! Waar de bewoners ook van schrokken is dat isolerend glas een theoretische levensduur van twintig jaar heeft en er over pak ‘m beet twintig jaar een nieuwe investering nodig is.

Vervolgens is de verduurzamingscommissie gaan kijken naar alternatieven. Zowel bij het toepassen van monumentenglas als bij het toegestane 9 mm. HR++ dubbelglas is de isolatiewaarde lager dan wat maximaal haalbaar is (HR+++, triple glas). Alternatieven met een lagere (of nagenoeg gelijke) isolatiewaarde komen daardoor ook in aanmerking. Bij het zoeken naar een alternatief kwam het toepassen van voor- of achterzetramen ter sprake. Bij het aanbrengen van een enkel- of dubbelglas ruit aan de buitenzijde spreekt men van voorzetramen. Bij het aanbrengen van enkel glas of dubbel glas aan de binnenzijde van het kozijn spreekt men van achterzetramen. Voorzetramen aan de buitenkant mogen vanwege het monumentale karakter niet, blijft achterzetbeglazing over. Achterzet ramen zijn mogelijk met complete kozijnen die tegen een bestaand kozijn gemonteerd worden. Dit is een optie die minstens even duur uitvalt als het aanbrengen van monumenten-of dubbel glas. Een goedkopere optie is het aanbrengen van een extra glasplaat of kunststof plaat op het raam zelf. Zo’n plaat kan met enkele “clipjes” op het bestaande kozijn aangebracht worden en gemakkelijk worden losgehaald indien nodig. Ook wordt er aan het monumentale kozijn niets gewijzigd (op enkele schroefgaatjes na).

Er zijn -zelfs bij de officiële instanties- geen goede referenties te vinden over de isolatiewaarde van achterzetbeglazing dus is er een pilot opgezet in één van de wooneenheden. In theorie moet deze oplossing met achterzetbeglazing de isolatiewaarde van monumentglas of 9 mm. HR++ benaderen. Voor de pilot is een wooneenheid gekozen waar al geruime tijd het gasgebruik via de website mindergas.nl wordt bijgehouden. Zo kan in november 2020 het effect op het energie gebruik te zien zijn. Het met zelfwerkzaamheid aanbrengen van achterzetbeglazing voor deze hele eenheid (5 grote kozijnen) is even duur als het voorzien van isolerend glas op 1 kozijn. Omwille van het gewicht is gekozen voor 4mm kunststof Lexan achterzet. Sommige ramen kunnen het gewicht van een 4mm dikke glasplaat niet dragen. Lexan wordt o.a. toegepast als veiligheidsglas en voor afschermingskappen van machines.

Het aanbrengen van achterzetbeglazing is een klus die goed in zelfwerkzaamheid te doen is. Je hoeft alleen maar wat clipjes aan te brengen op het kozijn en glasband op de Lexanplaat. Lexan heeft als nadeel dat het 5% minder licht door laat, iets wat de bewoners niet waarnemen. Bij droog schoonmaken is Lexan krasgevoelig. Lexan is een duurdere kunststofsoort maar is op dit moment niet duurder dan bijvoorbeeld plexiglas. Mocht er iets misgaan met een achterzetplaat dan is deze relatief goedkoop te vervangen. Lexan wordt op maat aangeleverd door bedrijven die de platen speciaal voor dit doel aanleveren. Het door ons bestelde Lexan komt via perlaplast-kunststofshop.nl. De bewoners zijn tevreden over de informatie en de service van dit bedrijf.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. De meetresultaten van de afgelopen maanden geven een gasbesparing aan die varieert tussen de 7 en 28 % per week, waarbij het mindergas.nl programma rekening houdt met ‘graaddagen’. Door gebruik te maken van graaddagen kunnen periodes in verschillende jaren met elkaar vergeleken worden. Het wooncomfort is sterk verbeterd, er is geen koudeval meer bij de ramen. Ook is er geen condens meer, dat kun je goed zien op de foto die begin januari genomen is toen één raam wel en het andere raam niet voorzien was van achterzetbeglazing. Ook kun je op deze foto goed zien hoe de Lexanplaat met clipjes is aangebracht.

Tot slot, de regel is “isoleren is ventileren”. De bewoners hebben bewust nog niet aan kierdichting gedaan. Om het binnenklimaat in de gaten te houden hebben ze een gecombineerde CO2-, vocht- en temperatuurmeter gekocht. Ook wordt de fijnstofconcentratie in huis gemeten. Voor het aanbrengen van ventilatie-units met warmteterugwinning onder de ramen wordt vooralsnog door de gemeenteambtenaar een negatief advies afgegeven vanwege het monumentale karakter van het pand. Bij achterzetbeglazing wordt door bouwkundigen aangeraden om een aantal klein gaatjes te boren van de ontstane tussenruimte naar de buiten- of binnenlucht om condens in de tussenruimte te voorkomen. De bewoners hebben dit (nog) niet gedaan. De diverse deskundigen spreken elkaar tegen. De een zegt dat het gaatje naar binnen moet en de ander dat het gaatje naar buiten moet. Over de grootte van het gaatje lopen de meningen ook uit een. Van 2mm tot 16mm al dan niet voorzien van wat watten om de luchtstroom door het gaatje af te zwakken. Ook wordt gesproken over silicagel in de tussenruimte om een eventueel vochtprobleem op te lossen, dit materaal absorbeert vocht. De bewoners hebben besloten te wachten tot er zich condens voordoet. Zij gaan er van uit dat er ergens in de afdichting tussen achterzetplaat en kozijn wel luchtlekken zijn. Ondertussen wordt bij officiële instanties zoals het ISSO en SBR en onderwijsinstellingen verder navraag gedaan. Zo nodig worden de gaatjes later alsnog aangebracht.

Posted in nieuws |

Eerste hulp bij hinder in huis

We kregen onlangs een boekje toegestuurd met daarin 30 praktische tips tegen allerhande ongemak in en rondom huis. Denk hierbij aan tocht, ongedierte in huis zoals muizen of zilvervisjes, rioolluchtjes en ga zo maar door. Te leuk om niet te delen, wellicht kunnen jullie er je voordeel mee doen! Met dank aan Strooming voor hun toestemming voor publicatie. Eerste hulp bij hinder in huis<–klikkerdeklik

Posted in Geen categorie, nieuws |

CVEG Zuiderveld kan van start!

Zuiderveld, een Ecodorp in de Waalsprong

Vandaag, 24 januari, tekenen CVEG, Talis, Trebbe en WBVG de contracten voor de bouw van ‘Ecodorp Zuiderveld’. Een nieuwe leefgemeenschap in Nijmegen Noord. De ondertekening is een bijzonder moment: na een intensieve voorbereiding samen met bewoners, gaat de bouw in juni aanstaande ook daadwerkelijk van start. Ongeveer de helft van de nieuwe bewoners van de sociale huurwoningen en –appartementen is al bekend. De leefgemeenschap (CVEG) is samen met Talis opdrachtgever voor de plannen. De WBVG ondersteunt CVEG in het proces en gaat Ecodorp Zuiderveld straks aan CVEG verhuren. De gemeente Nijmegen staat achter de plannen en noemt het qua architectuur en invulling een ‘zinvolle afwijking’ van de rest van Zuiderveld.

‘De afwijking is ook daadwerkelijk zinvol te noemen, omdat Ecodorp Zuiderveld de hele buurt wat gaat brengen. De architectuur is anders dan de rest van Zuiderveld en open. Ook de andere buurtbewoners zijn welkom in de ontmoetingsruimten van ons Ecodorp”, vertelt Suzanne Bos, één van de toekomstige bewoners van Zuiderveld.

Een ‘dorp’ in een wijk.
Zuiderveld is de nieuwste woonwijk van de Waalsprong. Het ligt ten noorden van de Grote Boel. Het wordt een typische buitenwijk met zo’n 600 woningen. Er komen voornamelijk koopwoningen en daarnaast ook sociale huurwoningen. Én we bouwen hier samen iets bijzonders, namelijk Ecodorp Zuiderveld. Dit wordt een leefgemeenschap met 46 woningen voor CVEG. Alle andere woningen in de wijk zijn in de afgelopen twee jaar al gebouwd. De voorbereidingen voor de bijzondere plannen van Ecodorp Zuiderveld waren intensief en hebben daardoor wat langer geduurd.

Ecologisch bouwen, hoe dan?
Bij de bouw van Ecodorp Zuiderveld worden de moderne technieken om ecologisch te bouwen en te leven gecombineerd met de traditionele waarden van een dorp van vroeger. Hoogte 2 Architecten heeft het ontwerp van de woningen, de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten gemaakt. Er zijn tal van ecologische voorbeelden in dit project. Zo wordt bij de bouw isolatiemateriaal van tweedehands textiel in het dak verwerkt. Ook worden restpartijen baksteen gebruikt. Er worden verschillende duurzame maatregelen getroffen, die duurzaam wonen en leven, met een lager energieverbruik, mogelijk maken. Trebbe heeft in de Waalsprong al diverse projecten gebouwd, ook voor Talis, alleen nooit ecologisch. “Trebbe loopt voorop in het optimaliseren van het bouwproces. Met de bouw van dit project kunnen we onze standaarden verder ontwikkelen rondom duurzaam, ecologisch en circulair bouwen”, geeft Johan Bombach, directeur Trebbe, aan.

Het wonen, ook ecologisch
Er komt een grote gemeenschappelijke tuin die de bewoners met elkaar op een ecologische manier aanleggen en onderhouden. Deze is door landschapsarchitect Le Far West ontworpen. Auto’s en apparatuur worden gedeeld. Michel Pott, de projectmanager van Talis legt uit dat de bewoners ook sociaal duurzaam gaan wonen: “CVEG kwam in 2017 met een woondroom bij ons: mensen die zorg vragen en mensen die deze zorg willen dragen, wonen samen bij elkaar. Ze kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen. Iedereen levert een bijdrage aan iets dat bij hem of haar past. Dit spreekt ons heel erg aan. Vandaag zijn we een stap dichter bij deze droom.”

Planning en een woning huren
Medio 2020 start de bouw. Begin 2021 zullen de laatste woningen worden opgeleverd. Geïnteresseerden voor deze woonvorm kunnen contact opnemen met CVEG.

Bernard Smits (WBVG), Johan Bombach (Trebbe), Ronald Leushuis (Talis), Marian Aarts en Suzanne Bos (CVEG) tekenen de contracten

Ook andere woongemeenschappen
Talis heeft de afgelopen vijf jaar in nauwe samenwerking met WBVG al drie woongroepen gerealiseerd: Iewan (de strowijk), Eikpunt (meergeneratie wonen) en Villa Sterappel. WBVG levert daarbij het specialisme in het beheer van bewonersgroepen en in het begeleiden van deze groepen tijdens de projectontwikkeling. De WBVG is daarin voor Talis een onmisbare partner, net als de bewonersgroep zelf natuurlijk.

Posted in nieuws |

Mijn Huis Staat in Gelderland

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland.  De provincie Gelderland wil deze woningzoekenden helpen. Een deel van de oplossing ligt in de gebouwen die nu leeg staan. Dit voorjaar lanceert de provincie daarom de nieuwe SteenGoed challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’, waarin bewonersgroepen worden gezocht die op zoek zijn naar een woning en ze te koppelen aan leegstaande gebouwen. Samen met de provincie maken zij een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied.

Gedeputeerde Peter Kerris daagt iedereen in deze boodschap uit om leegstaande gebouwen aan te melden.

Vanaf januari tot en met 1 april 2020 is de provincie op zoek naar leegstaande gebouwen en braakliggende gronden binnen de bebouwde kom die in aanmerking komen voor woningbouw. Eigenaren worden opgeroepen om met de provincie in gesprek te gaan. Zij kunnen mailen naar steengoedbenutten of bellen met Floris Valkenburg (026-3598195) of Aukje Las (026-3599576).

Deze challenge is een steengoed initiatief van de provincie en een uitgelezen kans voor bewonerscollectieven om hun gedroomde gebouw te vinden!

De WBVG draagt deze actie een warm hart toe en draagt graag bij aan het slagen van deze challenge. Dat geldt ook voor de Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8

Neem daarom ook gerust contact met ons op als je interesse of vragen hebt.

Posted in nieuws |

“Samen bouwen aan de buurt”

De Provincie Gelderland maakte in oktober bekend €100.000 extra in te zetten voor burgerinitiatieven die de haalbaarheid van hun gezamenlijk woningbouwproject willen onderzoeken. Met het nieuwe budget konden dit jaar nog nieuwe wooninitiatieven aan de slag. De regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gaat volgend jaar door.

Al meer dan 100 wooninitiatieven zijn er sinds de regeling gestart en aan nieuwe initiatieven geen gebrek. Ook vanuit gemeenten wordt getracht deze initiatieven een kans te geven door locaties beschikbaar te stellen, speciaal voor CPO-groepen.

De Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8  zet zich er ook voor in om nieuwe initiatieven aan te jagen. Door onderzoek, begeleiding en publiciteit. Ook heeft de coalitie zich ingezet om de CPO-regeling van de provincie overeind te houden.

Deze coalitie wordt gevormd door 7 woningcorporaties uit de regio Arnhem-Nijmegen waaronder uiteraard de WBVG.

Recent hebben we dit filmpje gepresenteerd:

Heb je zelf een idee voor een collectieve woonvorm? Kijk voor meer informatie hier en neem gerust contact op!

Posted in Geen categorie, nieuws |

Feestelijke start Vereniging Cooplink

Alle initiatieven voor collectief wonen in zelfbeheer zijn uitgenodigd voor de feestelijke oprichting van de vereniging Cooplink.

Dat gebeurt op een bijeenkomst van Cooplink op zaterdag 30 november 2019 in Puur in Utrecht.

Sinds begin dit jaar is het “Team Cooplink” bezig om samen met !WOON, de WBVG, Woonbond en de VGW te komen tot een voorstel voor de oprichting van de vereniging Cooplink. Dat was tot nog toe niet erg zichtbaar, maar uiteraard wordt daar deze zaterdag tekst en uitleg bij gegeven.

En het zal ook feestelijk zijn, want dit is vooral een mooi moment. Lees hier meer over programma, locatie, achtergrond etc.

Maak je deel uit van een initiatief waar collectief wonen in zelfbeheer centraal staat, dan is dit je kans om je aan te melden voor deze bijzondere gelegenheid.

Ontmoet andere initiatieven en leer van elkaar. En natuurlijk kun je je vanaf zaterdag officieel als lid van Cooplink aanmelden! Zo kunnen we met zijn allen de wooncoöperatie op de kaart zetten als serieus alternatief!

Meld je aan via deze link en dan zien we elkaar zaterdag in Utrecht!

Posted in nieuws |

Pomphuis Beekhuizen

Op het terrein van zwembad Beekhuizen wordt sinds 2017 gewerkt aan de renovatie van het -toentertijd- toch wat vervallen pomphuis. Na de gezamenlijke aanpak van de buitenschil (WBVG én bewonersgroep) hebben de bewoners onder andere de oude zuiveringsinstallatie verwijderd en de vele lekkages door toe- en afvoerbuizen gedicht. Sinds 2018 zijn ze bezig met de verdere aanpak van de binnenkant.
 
Eén ruimte in het pomphuis (daar waar de verwarmingsketel stond) is nu af en klaar voor gebruik, zie hieronder. De ruimte wordt verwarmd met een tegelkachel uit een afgestoten WBVG-pand.
 
 
Momenteel zijn de bewoners druk doende met het maken van een keuken en een wc-en doucheruimte in de grote ruimte waar voorheen de zuiveringsinstallatie stond, zie hieronder.
 
 
Aangezien hergebruik en circulariteit steeds meer onder de aandacht komt (en het beschikbare budget minimaal is) kunnen zij nog flink wat materiaal gebruiken om de klus te klaren. Hebben jullie misschien nog wel wat spullen liggen waar jullie van af willen? Op de speciaal ingerichte facebookpagina ‘Pomphuis Beekhuizen’ vindt je een actueel lijstje van alles waar ze nog naar op zoek zijn: https://www.facebook.com/397835774273604/posts/453862772004237/?app=fbl
Heb je wat materiaal liggen? Bel 0627376810 (Ronny)
 
Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal incidenteel te doen is?:
Pomphuis Beekhuizen 
Beekhuizenseweg 93
6881 AG Velp
 
Alvast bedankt! 
Posted in nieuws |

Entree Wolfswaard

Afgelopen maand is het buitenschilderwerk van onze monumentale woonboerderij ‘de Wolfswaard’ aangepakt. Een en ander was in goede handen bij onze schilder Gert van PZ schilders, meester in schilderwerk en restauratie.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kleurhistorisch onderzoek te doen, zodat we een volgende schilderbeurt argumenten hebben de kleuren wat te wijzigen.

De belettering boven de voordeur van Aan de Rijn 12 in Wageningen heeft daarnaast veel extra aandacht gekregen, deze is in zijn geheel overgetrokken en in oude glorie hersteld. Een pluim gaat hierbij naar de bewoners, zij hebben de voorbereiding voor deze werkzaamheden ter hand genomen én de achterzijde van de deel in de beits gezet. Top, dames en heren!

 

 

Posted in nieuws |

‘Hoe houden we ons gebouw in goede staat?’

Op 5 oktober a.s. wordt alweer de 7e landelijke Woongroependag georganiseerd.

Dit keer georganiseerd door de Oranjerie in Leiden. Je kunt je hier inschrijven.

Het thema is dit keer: “Hoe houden we ons gebouw in goede staat?” Je leest meer over het programma op de website van de Woongroependag. 

De Oranjerie Leiden

De woongroependagen zijn ontstaan uit de behoefte om vaker ‘real-life’ ontmoetingsmomenten te hebben met andere woongemeenschap bewoners.
In 2013 werd de eerste ontmoetingsdag georganiseerd in Tiel, wat in de jaren erna navolging heeft gekregen in Haarlem, Amsterdam, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en nu in Leiden.

Ieder jaar wordt de dag door een andere woongemeenschap georganiseerd.
Er is dus ook geen sprake van een formele organisatie, maar van telkens een andere woongroep die het stokje van de voorgaande overneemt.

De woongroependag is dus een informele ontmoetingsdag waar ervaringen en ideeën worden uitgewisseld over verschillende vormen en eigenschappen van collectief wonen. Elk jaar is er een ander onderwerp en programma. Soms uitgebreid en met veel verschillende sessies, soms ook minder groot of juist meer plenair. Vaak over sociale, juridische, organisatorische en financiële zaken, maar ook over nieuwbouw, renovatie en technisch beheer.

Waarom een woongroependag?

  • Door van elkaar te leren en kennis met elkaar te delen hoeft niet overal het wiel opnieuw uitgevonden te worden.
  • Door banden en contacten aan te halen wordt er aan een gemeenschap gebouwd, groter dan de eigen woongroep / woongemeenschap.
  • Wonen in woongroepen en ontwikkeling van nieuwe woongemeenschappen staan onder druk van de veranderende wetgeving voor huren, financiering en zorg. Er kan eventueel samengewerkt worden bij het opkomen voor onze belangen, richting overheden, woningcorporaties, kennisplatforms en dergelijke.
Posted in nieuws |

Jaarverslag 2018

Het heeft de nodige tijd en energie gekost en zie daar, de Jaarrekening 2018 is gereed. Lees hier alles over het jaar 2018 van de WBVG.

Posted in nieuws |