Excursie naar het ORKZ

12 OKTOBER van 13.00 – 16.00 uur

Het ‚ÄúOude RKZ‚ÄĚ in Groningen is met 250 bewoners misschien wel de grootste woongemeenschap van Nederland. En al sinds 1979 een bruisend geheel van woonruimten, ateliers, horeca en cultuur.

Deze ‚Äėbeheerco√∂peratie avant la lettre‚Äô huurt het enorme voormalige ziekenhuis van woningcorporatie Nijestee en regelt het beheer en onderhoud helemaal zelf. En zij zorgt tegelijkertijd voor fijne en betaalbare woonruimte waarin bewoners, jong en oud, samenwonen, samenwerken en samen allerlei activiteiten organiseren. Zorg en aandacht voor elkaar is vanzelfsprekend.

Al meer dan veertig jaar lang staan zelfregie, zelfbestuur en zelfbeheer bij het ORKZ hoog in het vaandel. Hiermee bouwden de bewoners een ongekende schat aan ervaring op waar nieuw te ontwikkelen woonvormen veel van kunnen leren.

Wat deze vorm van beheer in de praktijk betekent, gaan we ontdekken tijdens onze excursie op 12 oktober, georganiseerd door ZorgSaamWonen en Cooplink in samenwerking met het ORKZ.

    • Het PROGRAMMA

     13.00 uur   Inloop en lunch in het Dagcafé

     13.30 uur  Welkom, kennismaking en introductie door Cooplink / ZorgSaamWonen

     13.50 uur  Korte introductie door ORKZ

     14.00 uur   Rondleiding over het complex ORKZ

     15.00 uur  In gesprek…..

     ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Hoe hou je de relatie woningcorporatie ‚Äď beheerco√∂peratie gezond?

                             over transparantie, vertrouwen en wederkerigheid

                        Hoe blijf je als beheercoöperatie up-to-date?

                             over bewonersbetrokkenheid en maatschappelijke veranderingen

     16.00 uur  Afsluiting met een drankje

 

Aanmelden kan via de website van Cooplink:

Posted in nieuws |

Tegemoetkoming blokaansluiting

Vorig jaar werd bij de algemene beschouwingen aangekondigd dat de overheid steunmaatregelen zou optuigen voor huishoudens in verband met de gestegen energiekosten. Op dat moment was er nog niets bekend over regelingen voor woningen met blokaansluiting, dat wil zeggen één centrale warmtebron of elektriciteitsmeter voor meerdere woningen/eenheden/kamers. Dat betekende dat het leeuwendeel van onze huurders buiten de boot viel.

In februari heeft op de website van de WBVG het nieuwsitem ‚ÄėTegemoetkoming Energiekosten‚Äô gestaan waarin het volgende stond te lezen: ‚ÄėZoals eerder al aangekondigd gaat het kabinet ook wat doen in tegemoetkoming van energiekosten voor huizen met blokverwarming en/of blokelektriciteit. Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen.‚Äô

Begin april is er daadwerkelijk een regeling vastgesteld, genaamd ‚ÄėTijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)‚Äô. Vanaf eind april was het mogelijk om aanvragen in te dienen. We adviseren jullie om, als jullie nog g√©√©n aanvraag hebben gedaan, dit alsnog te doen. Het is tot 31 oktober 2023 mogelijk om van deze regeling gebruik te maken, daarna niet meer. Hieronder vind je de link waarmee je meer informatie over de regeling en de voorwaarden kunt vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-tegemoetkoming-aan-voor-de-energiekosten-bij-een-blokaansluiting

Ter info, één pand heeft inmiddels de aanvraag gedaan en ook daadwerkelijk een teruggave gehad. Uit die ervaring bleek dat het weliswaar wat tijd en inzet kost om de aanvraag juist in te dienen maar ook dat het zeker mogelijk is en dat de teruggave loont. Succes! 

 

Posted in nieuws |

In memoriam: Ward Martens

Op 12 juni 2023 is Ward Martens na een kort ziekteproces overleden. Ward woonde al geruime tijd met zijn gezin op het Dobbelmannklooster en zal door ons herinnerd worden als een warm, fijn mens.  We zulle hem missen en wensen zijn gezin, familie, vrienden en alle medegebruikers/bewoners van het klooster  veel sterkte met het verwerken van hun verlies.

 

Kaart Ward

Posted in nieuws |

Burgercollectieven

Burgercollectieven hebben de wind in de rug, maar dit wil nog wel een botsen met de systeemwereld. Wij werken er hard aan om  ervoor te zorgen dat burgers de regie krijgen over hun eigen leegomgeving. . Daarin staan we niet alleen. Een mooi voorbeeld is Ecodorp Boekel. Er is gelukkig veel belangstelling voor dit project, ook vanuit de overheid.

Momenteel zijn er 4000 burgercollectieven, waarvan zo’n 1400 woonco√∂peraties.¬† WBVG groeit intussen ook gestaag verder. Zo worden er de komende tijd twee nieuwe projecten, in samenwerking met onze partners Woonwaarts en Oosterpoort, opgeleverd: Calimero en Babylon. Nieuws hierover volgt snel.

Samen bouwen: hoe burgercollectieven gedijen waar het vertrouwen in de overheid daalt

Nederland telt naar schatting 4.000 burgercollectieven. Ze hebben hun eigen idee√ęn hoe ze hun woningen, zorg en energie op peil kunnen houden en het vertrouwen kunnen herstellen. Ambtenaren moeten nog wennen aan die onconventionele aanpak.

Ze wilden een betaalbaar, klimaatneutraal dorpje bouwen waar iedereen voor elkaar zou zorgen. Ze verkochten hun comfortabele eengezinswoningen en namen vier jaar hun intrek in bouwketen aan de rand van het Brabantse Boekel. Daar gingen ze met een aannemer aan het werk.

Drie grote cirkels met in totaal 36 sociale huurwoningen lieten ze ontwerpen. In hun dorpje zou niemand moeilijk doen over asielzoekers: ze reserveerden vanaf de eerste tekentafel woonruimte voor twee statushouders. Ook voor ouderen en zieken wilden ze zorgen.

De initiatiefnemer, Ad Vlems, was systeembeheerder in Tilburg. Zijn vrouw Monique is accountmanager. Ze begonnen een burgercollectief. Met een paar andere families staken ze hun hele hebben en houwen in het project. Daarna gingen ze crowdfunden en vonden ze subsidies.

Nu is ecodorp Boekel een feit. Iedereen is verhuisd, de statushouders zijn gearriveerd, en vier mensen voor wie het collectief mantelzorgt. De eigen energievoorziening draait, de voedseltuin is groen, het buurthuis vordert. ‚ÄėVorig jaar hebben we met een rondleiding per week 1.100 mensen op bezoek gehad, dit jaar geven we wekelijks twee van die rondleidingen‚Äô, zegt Ad Vlems. Hij is al drie keer in Brussel uitgenodigd om een presentatie te geven bij het Economisch en Sociaal Comit√© van de EU en hij adviseert inmiddels het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vorige maand wonnen ze een Europese duurzaamheidsprijs.

‚ÄėPaddestoelen‚Äô

Andere gemeenten willen weten hoe je burgercollectieven zoals die in Boekel kunt ondersteunen ‚Äėzonder ze dood te maken‚Äô met een teveel aan bureaucratie, want ze groeien ‚Äėals paddestoelen‚Äô. Dit in de woorden van Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

Hij sprak vrijdag in Eindhoven op een dag voor burgercollectieven die was georganiseerd door Collectieve Kracht, het platform dat hoogleraar Tine de Moor van de Rotterdam School of Management opzette om burgercollectieven te bestuderen en tegelijkertijd verder te helpen. Nederland telt er naar schatting al ruim 4.000.

Engbersen wijt de snelle groei aan wat hij ‚Äėde laag-vertrouwensamenleving‚Äô noemt; een maatschappij waar het vertrouwen in de overheid laag is. ‚ÄėWant om samen te werken moet je elkaar vertrouwen, en daar is tussen de overheid en burgers iets mis aan het gaan.‚Äô

De 4.000 Nederlandse burgercollectieven bestaan nu uit zo’n 1.400 wooncoöperaties waar mensen samen woningen huren of kopen, ontwikkelen of beheren. Er zijn 705 energiecollectieven met eigen windmolens of zonnepanelen; 646 broodfondsen waar zelfstandigen elkaar bij ziekte verzekeren en een kleine 1.500 zorgcoöperaties met alles van crèche tot aanleunwoning met zorg, door zzp’s die door het collectief zijn ingehuurd. En dan zijn er nog tientallen landbouwcoöperaties, waarin burgers bijvoorbeeld boeren ondersteunen bij verduurzaming.

Covid was niet de oorzaak van het lage vertrouwen, zegt Engbersen, die een onderzoek naar de maatschappelijke impact van de pandemie leidt. ‚ÄėCovid was de contrastvloeistof, het maakte problemen zichtbaar die al lang bestonden.‚Äô

Ingewikkelde taal

Neem de ‚Äėkaalslag in het sociale domein‚Äô die de overheid al eerder veroorzaakte door tal van voorzieningen te sluiten of af te stoten, zegt hij. Veel burgercollectieven weten hoe ze de zaken beter kunnen organiseren om woningen, energie en zorg op peil te houden en het onderling vertrouwen te herstellen. ‚ÄėDe vraag is nu wat daarvoor een goede publieke infrastructuur is‚Äô, zegt Engbersen. ‚ÄėWant u bent geen doorsnee.‚Äô

De leden van burgercollectieven die naar Eindhoven zijn gekomen zijn merendeels witte mensen van middelbare leeftijd die hebben doorgeleerd. Maar net als in het ecodorp in Boekel lijken ze niet van plan hun privilege voor zichzelf te houden. In een workshop voor energiecollectieven vertellen vrijwillige energiecoaches hoe ze in Haarlem stadgenoten helpen de ingewikkelde taal van verduurzaming te doorgronden (‚Äėsoms moet ik uitleggen wat ‚Äėsubsidie‚Äô betekent‚Äô). Velen kennen hier de website ishetb1.nl waar je woorden kunt intikken om te testen of wat je wil zeggen ook begrijpelijk is voor iedereen.

Het hoofddoel van de meeste collectieven mag dan welbegrepen eigenbelang zijn, het nevendoel is vaak het versterken van saamhorigheid en een netwerk waar mensen weer op durven vertrouwen. In een pauze vertelt Wilhelmina Hoedjes van energiecollectief Weert Energie hoe de 550 leden de winst van hun zonnepark opsparen om als energiesubsidie aan de minima van Weert uit te keren. ‚ÄėDat zou de gemeente regelen, omdat ze ons door de privacywetgeving niet mogen vertellen om wie het gaat. Alleen heeft de gemeente het geld nog steeds niet uitgedeeld‚Äô, zegt Hoedjes.

Gemor

Ambtenaren moeten vaak wennen aan de onconventionele aanpak van burgercollectieven, daar wordt in Eindhoven veel over gemord. ‚ÄėMaar de overheid moet ook zorgen voor rechtmatigheid, voorspelbaarheid en rechtsgelijkheid‚Äô, legt bestuurskundige Karin Geuijen van de Universiteit Utrecht ‚Äėals advocaat van de duivel‚Äô nog maar eens uit. ‚ÄėDat is natuurlijk het dubbele van bureaucratie‚Äô.

In de vanouds arme Afrikaanderwijk in Rotterdam richtten bewoners tien jaar geleden de Afrikaanderwijk Co√∂peratie op, die hun met onder meer een eigen atelier, schoonmaakdienst en catering het werk verschaft waar ze elders niet meer op kunnen rekenen. Alle ongeveer 100 leden ontvangen zo een inkomen uit de co√∂peratie. Medeoprichter Annet van Otterloo zegt nuchter aan een zaal die aan haar lippen hangt: ‚ÄėIk ben opgegroeid met het idee dat de overheid voor je zorgt. Bij ons in de co√∂peratie werken veel mensen die de overheid inmiddels als een gevaar beschouwen.‚Äô

Posted in nieuws |

COOPLINK Kennisdeelsessie

Dinsdagavond 30 mei gaan we brainstormen over de wooncrisis. Welke problemen zijn er? Op welke thema’s kan de wooncoöperatie een oplossing bieden? Hoe kunnen we dat dan in de praktijk brengen? Maar ook: welke mechanismen verstoren de doorbraak van wooncoöperaties? Doe je mee?

Laat je inspireren
Bernard Smits, één van de grondleggers van Cooplink, heet je van harte welkom en geeft de sprekers van de avond het woord. Dat zijn onder meer:

Online sessie
De sessie is online via Zoom. De inlogcodes ontvang je na aanmelding per mail. Voor leden is de sessie gratis, niet-leden krijgen een open betaalverzoek. Je bepaalt dus zelf wat je betaalt.

Meld je aan
Je bent van harte welkom. Laat je ons even weten bij welk wooninitiatief jij betrokken bent? En in welke plaats of regio? Hebben jullie al een naam? 

Graag tot 30 mei!

Posted in nieuws |

Jubileum WBVG

Afgelopen zaterdag 13 mei vierden we het 40 jarig bestaan van de WBVG. Op deze prachtige dag blikten we terug, fietsten we van Nijmegen naar Arnhem langs een aantal van onze woongroepen, en vierden we een feestje bij Casa de Pauw.

Al met al een zeer geslaagd evenement, hierbij een kleine sfeerimpressie:

Posted in nieuws |

Trevor James overleden

Op 29 april overleed Trevor James plotseling op 74-jarige leeftijd tijdens zijn voetreis door Wales.

Trevor heeft een enorme staat van dienst in de volkshuisvesting en was een expert op het gebied van collectief wonen. Zo adviseerde hij de WBVG al in de jaren 80.

En toen we samen met vele anderen in 2020 de vereniging Cooplink oprichtten, werd Trevor de  gedroomde voorzitter. En hij vervulde die rol met veel verve, tot op het laatst.

Net met pensioen gegaan, was Cooplink voor hem een natuurlijke manier om zich in te kunnen blijven zetten voor collectieve woonvormen en meer in het bijzonder voor wooncoöperaties. Leiding geven aan deze jonge enthousiaste organisatie, zich inzetten voor de belangen van de bewonersinitiatieven, gesprekken voeren allerhande instituties en natuurlijk de wooncoöperaties representeren op talloze bijeenkomsten: Trevor deed het met hart en ziel. Hij zette zijn kundigheid en jarenlange ervaring op een bescheiden maar overtuigende manier in.

Hij was geduldig en aandachtig; vasthoudend en bevlogen en boven alles een zeer aimabel mens. Iedereen die persoonlijk contact met hem had, mocht hem. Het was een genot en een voorrecht om met hem te mogen samenwerken.

Lieve Trevor, we hadden zo graag nog veel langer met je willen optrekken. We moeten het nu zonder je doen. Dat is een groot gemis maar je zult in onze gedachten blijven. Rust zacht.

Posted in nieuws |

Cooplink | Kennis delen: ‚ÄėDe wooncrisis; hoe dragen woonco√∂peraties bij aan de oplossing?‚Äô

Woensdagavond 3 mei gaan we brainstormen over de wooncrisis. Welke problemen zijn er? Op welke thema’s kan de wooncoöperatie een oplossing bieden? Hoe kunnen we dat dan in de praktijk brengen? Maar ook: welke mechanismen verstoren de doorbraak van wooncoöperaties? Doe je mee?

https://www.cooplink.nl/agenda/cooplink-kennis-delen-de-wooncrisis-hoe-dragen-wooncooperaties-bij-aan-de-oplossing

Posted in nieuws |

Coöperatieve initiatieven willen zeggenschap in hun buurt

Ook binnen Aedes begint men het belang in te zien van de Collectieve Woonvorm:

“Uit verschillende onderzoeken blijkt dat rond de 15% van de huurders van sociale huurwoningen interesse zou hebben om te wonen in een woongemeenschap zoals een woonco√∂peratie. In zo‚Äôn co√∂peratieve gemeenschap hebben bewoners oog voor elkaar en is de leefbaarheid in de omgeving vaak beter. Hoe kunnen woningcorporaties met deze groepen samenwerken? We vroegen het Trevor James, de voorzitter van Cooplink de vereniging van woonco√∂peraties.”

https://aedes.nl/leefbare-en-veilige-wijken/cooperatieve-initiatieven-willen-zeggenschap-hun-buurt

Posted in nieuws |

Reactie op de nota Aanpak wooncoöperaties

Minister Hugo de Jonge stuurde in februari een door hem ondertekende¬†nota ‚ÄėAanpak woonco√∂peraties‚Äô naar de Tweede Kamer. Dat er een aanpak is geformuleerd is natuurlijk mooi, maar de nota slaat her en der de plank mis.

Cooplink schreef een reactie aan de woordvoerders van de Tweede Kamer met een cc naar minister Hugo de Jonge. ‚ÄúDeze uitwerking kan onzes inziens niet de bedoeling zijn van de geest (en de letter) van de moties die eind 2022 zijn aangenomen‚ÄĚ, vertelden we hen. Acht kanttekeningen bij de nota.

https://www.cooplink.nl/wp-content/uploads/2023/03/20230302-Oproep-Tweede-Kamer-aanpak-wooncooperaties.pdf

Posted in nieuws | Tagged , , |