Hoe neem je als groep besluiten?

 

“Woensdag 12 mei praten we over hoe je besluiten neemt als groep. We gaan in op verschillende methodes, zoals de sociocratische kringmethode, gedragen besluitvorming en ‘deep democracy’. Experts en ervaringsdeskundigen delen hun verhalen.”

Zet in je agenda!
12 mei van 19:30-21:00 uur
Kennisdeelsessie ‘Hoe neem je als groep besluiten?’

Stel alvast je vragen
Mail je vragen vóór 7 mei, dan wordt de inhoud van de sessie daar zo goed mogelijk op aangesloten.

Posted in nieuws |

Verstopte afvoer?

Het ontstoppen van rioleringen en afvoeren is volgens de onderhoudsverdeling voor zorg en rekening van de huurder, tenzij de oorzaak een technisch gebrek betreft. Wij hebben, om jullie als huurders van dienst te zijn, werkafspraken gemaakt met Van der Velden Rioleringsbeheer. Van der Velden is vanaf heden 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en inzetbaar voor ál onze adressen. 

Hieronder de hoofdlijnen van de gemaakte afspraken: 

-Zoals gezegd zijn de kosten in beginsel voor rekening van de huurder zelf. Voor onze huurders rekent van der Velden een aangepast tarief (incl. voorrijkosten) van €97, 30 per uur excl. BTW en eventueel benodigd materiaal. Dit tarief zal elk jaar worden geïndexeerd.

-Dit basistarief is geldig op normale doordeweekse dagen tussen 7.30 en 16.30 uur. Buiten deze tijden worden er een toeslag op de loonkosten doorberekend: ‘s avonds 54%, op zaterdag 54% en op zon- en feestdagen 117%. Houd hier rekening mee, je kunt zo wellicht onnodige kosten besparen.

-Van der Velden heeft de instructie om enkel bij ernstige verstoppingen buiten de normale werkuren uit te rukken, om verdriet achteraf te voorkomen.

-De facturatie vind plaats bij de WBVG. De WBVG zal de betreffende kosten door middel van een factuur doorberekenen aan de pandvereniging (tenzij de oorzaak een technisch gebrek is).

 

Panden in de navolgende plaatsen: Nijmegen/Lent/Wageningen bellen naar de vestiging Nijmegen: 024-378207

      • Panden in de navolgende plaatsen: Arnhem/Velp/Zutphen/Doetinchem/Heelsum bellen naar de vestiging Arnhem: 026-3215316

We hopen jullie hiermee geholpen te hebben. Tot slot vind je hier een handige tipkaart van van der Velden met daarop een overzicht van wat je beter níet door het riool kunt spoelen, en wat je er dan wel mee moet doen. 

 

Posted in Geen categorie, nieuws |

Vacature Raad van Toezicht

We zijn op zoek naar een vijfde lid voor onze Raad van Toezicht (zo noemen we bij de WBVG de Raad van Commissarissen). Iemand met een gedegen financiële achtergrond en affiniteit met, of in ieder geval interesse in, collectieve woonvormen.

Alle informatie voor deze functie vind je hier.

En wil je meer weten over de WBVG, de enige corporatie in Nederland die zich uitsluitend met collectieve woonvormen bezighoudt, struin dan rustig rond op onze website. Enthousiast geworden?

Reageren kan nog tot 10 mei a.s.

Stuur je sollicitatie naar chantal@wbvg.nl 

Posted in nieuws |

Interesse in collectief wonen?

Dat de belangstelling voor collectieve woonvormen groeit, is niet meer te ontkennen. Of het om Ecodorp Zuiderveld gaat, om Cooplink of om wooncoöperaties zoals de Warren of Ecodorp Boekel, je ziet ze overal in het nieuws verschijnen.

Twee kansen om een duik te nemen in het warme bad van de collectieve woonvorm willen we je niet onthouden:

 

23 april van 16.30-17.45 uur

De Tussenruimte zoekt uit welke revolutionaire ideeën de Nieuwe Werkelijkheid beter kunnen maken dan het oude normaal. In opvolging van de interviewserie Heilige huisjes door Bas Mesters in de Volkskrant, deelde boer en onderzoeker Meino Smit al zijn ideeën voor een landbouwrevolutie. En Ton van Haperen legde uit hoe we volgens hem het niveau van ons onderwijs omhoog kunnen krijgen. Op 23 april praten we verder met Bernard Smits, bestuurder van een van de kleinste woningbouwverenigingen van ons land, over de ‘derde weg in het wonen’.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

 

29 april van 19.30-21.00 uur

Ambitieuze en ondernemende bewonersgroepen trekken op steeds meer plekken taken naar zich toe. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal en betaalbaar wonen. In deze tijd erg relevant omdat voor veel mensen het vinden van een woning niet vanzelfsprekend is. In deze online bijeenkomst vertellen initiatiefnemers vanuit verschillende perspectieven over hoe zij wonen in zelfbeheer voor zich zien én oppakken. En hoe ze daardoor als bewoners zelf bepalen hoe hun woonomgeving eruit ziet.

LSA Bewoners organiseert op 29 april een boeiende avond over ‘zelfbeheer, hoe doe je dat?’ Met bijdragen van de WBVG, Ecodorp Boekel en Complex 507.

Meer informatie en de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden vind je hier.

Posted in nieuws |

Oproep aan de politiek

Oplossen woningnood
“Iedere politieke partij noemde het tijdens de verkiezingen: er is opnieuw woningnood. Starters kunnen nauwelijks aan een woning komen. De huurprijzen en de koopprijzen rijzen de pan uit”, vertelt oud-politicus Adri Duivesteijn. “Het is tijd dat er in het woonbeleid ruimte ontstaat voor initiatieven van onderop. Wooncoöperatieven kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen op de woningmarkt.”

Betaalbare, duurzame huisvesting
Wooncoöperatieven zijn burgerinitiatieven van mensen die een project voor gemeenschappelijk wonen opzetten en samen in eigen beheer hebben. Zij zorgen voor betaalbare, duurzame en circulair gebouwde woningen, en zorg en aandacht voor elkaar is kenmerkend voor bewoners van wooncoöperaties. Het aantal initiatieven tot wooncoöperaties neemt zienderogen toe.

Noodzakelijke verbeteringen
“Er zijn veel institutionele obstakels voor wooncoöperaties. De lijst is te lang om hier te noemen”, licht Trevor James, bestuursvoorzitter van Cooplink toe, “maar de top drie daarvan gaat over het ontbreken van 1) passende regelgeving, 2) financieringsoplossingen en 3) geschikte locaties. Het slechten van deze belemmeringen en het lanceren van structurele verbeteringen is noodzakelijk. Bewoners die collectief willen voorzien in hun eigen manier van wonen, moeten een goed speelveld krijgen.”

Oproep door Cooplink
De oproep geeft concrete oplossingsrichtingen aan. Cooplink legde de basis voor de oproep aan de informateur. Cooplink is dé vereniging van wooncoöperaties. Haar missie is om de opkomst van deze woonvorm aan te jagen en er een succes van te maken. Het fenomeen wooncoöperaties verdient een prominente rol in de samenleving en daarmee alle aandacht en ondersteuning, dat is de stellige overtuiging van Cooplink.

 
Bijna 60 bewonersinitiatieven ondertekenden deze oproep, evenals een hele reeks koepelorganisaties en prominenten. Hier kan de politiek niet meer omheen!
 
Posted in nieuws |

Derde weg

Journalist Bas Mesters van de Volkskrant is op zoek naar “revolutionaire ideeën om Nederland te verbeteren”.

Via Cooplink kwam hij bij mij terecht om te praten over de moeizame situatie waar de Nederlandse volkshuisvesting in verkeert en over de plannen om in de komende 10 jaar een miljoen nieuwe woningen bij te bouwen.

Via deze link is het interview in zijn geheel terug te lezen.

De korte versie:

Er zijn helemaal niet een miljoen nieuwe woningen nodig. Door een andere aanpak waarbij bewonerscollectieven een inhaalslag kunnen maken in vergelijking tot landen om ons heen, kunnen we tal van problemen op de woningmarkt oplossen.

Een luchtkasteel? Niet als je er wat langer bij stilstaat. Lees het artikel maar eens door en bedenk dan zelf of we deze derde weg in moeten slaan.

Laat weten wat je ervan vindt. Maak je reactie kenbaar aan de WBVG of aan Cooplink.

Posted in test |

Werving en woningtoewijzing, hoe doe je dat?

Woensdag 21 april praten we over het beheer van je coöperatie. Daar is veel over te vertellen en daarom splitsen we dit onderwerp op in meerdere sessies. Deze editie gaat over werving en woningtoewijzing. Hoe vind je geschikte medebewoners? Met welke regels krijg je te maken? Een expert aan het woord en twee projecten vertellen over hun alledaagse praktijk.

Zet in je agenda!
21 april van 19:30-21:00 uur
Kennisdeelsessie ‘Werving en woningtoewijzing’

Stel alvast je vragen
Mail je vragen vóór 16 april, dan sluiten we de inhoud van de sessie daar zo goed mogelijk op aan.

Posted in nieuws |

Er is een derde weg tussen koop en huur

Journalist Bas Mesters van de Volkskrant is op zoek naar “revolutionaire ideeën om Nederland te verbeteren”.

Via Cooplink kwam hij bij mij terecht om te praten over de moeizame situatie waar de Nederlandse volkshuisvesting in verkeert en over de plannen om in de komende 10 jaar een miljoen nieuwe woningen bij te bouwen.

Via deze link is het interview in zijn geheel terug te lezen.

De korte versie:

Er zijn helemaal niet een miljoen nieuwe woningen nodig. Door een andere aanpak waarbij bewonerscollectieven een inhaalslag kunnen maken in vergelijking tot landen om ons heen, kunnen we tal van problemen op de woningmarkt oplossen.

Een luchtkasteel? Niet als je er wat langer bij stilstaat. Lees het artikel maar eens door en bedenk dan zelf of we deze derde weg in moeten slaan.

Laat weten wat je ervan vindt. Maak je reactie kenbaar aan de WBVG of aan Cooplink.

Posted in nieuws |

Hoe schrijf je je businessplan?

Cooplink gaat door! Op woensdag 31 maart is de volgende kennisdeelsessie alweer aan de beurt.

Het is best een uitdaging om een goed businessplan te schrijven, vind je niet? Daarom gaan we kennis delen met elkaar. Wat moet er per se in? Wat zijn de do’s & don’ts? Doe mee! Op woensdag 31 maart krijg je tips van een expert en een aantal geslaagde initiatieven. Natuurlijk horen wij ook graag jouw suggesties en vragen!

Deze avond zoomen we in op de maatschappelijke meerwaarde van het project én op zakelijke aspecten als een goede exploitatie. Zo maak je je businessplan namelijk interessant voor externen (denk aan gemeente, financiers en ontwikkelaars) én voor intern gebruik (denk aan toekomstige huurders).

Stel alvast je vragen
Mail ons je vragen vóór 26 maart, dan sluiten we de inhoud van de sessie daar zo goed mogelijk op aan.

Meld je nu aan!
Je bent van harte welkom. Vertel je meteen even bij welk wooninitiatief jij hoort? In welke plaats of regio? Zo krijgen we meer beeld van de (opkomst van) initiatieven in ons land. Dank je wel! 

Zet in je agenda!
31 maart van 19:30-21:00 uur
Kennisdeelsessie ‘Hoe schrijf je een businessplan?

 

Posted in nieuws |

Achterzetramen leveren een aardgasbesparing van 21,9%

De bewoners van het Dobbelmannklooster hebben in 2019 bij wijze van experiment lexan achterzetramen in een gezinseenheid aangebracht. Als WBVG hebben we hier al eerder iets over gepubliceerd, zie https://www.wbvg.nl/bewoners-verduurzamen-creatief-en-efficient/. Andere panden met enkelglas bleken geïnteresseerd in deze oplossing, daarom delen we hieronder de eerste voorzichtige resultaten over een jaar bekeken.

De bewoners van de betreffende eenheid hebben het gasgebruik wekelijks gemeten en bijgehouden via www.mindergas.nl. Om het gasgebruik van verschillende jaren te vergelijken is gebruik gemaakt van de ‘graaddagen‘-methode. Graaddagen zijn rekeneenheden die men gebruikt om aan te geven of het een strenge of milde winter was. Kort door de bocht: als je je jaarlijks verbruik deelt door het aantal gewogen graaddagen krijg je een reëel beeld van je gebruik. Het benodigde rekenwerk wordt gelukkig door een computerprogramma op de mindergas-website gedaan.

De meting over 2020 geeft een aardgasbesparing aan van maar liefst 21,9% ten opzichte van 2019. Dat is heel veel, maar de gasmeter liegt niet. De betreffende gezinsruimte wordt al jaren wekelijks bemeten. Een vergelijking met voorgaande jaren is dan ook goed te maken. Een prachtig resultaat, we zijn dan ook erg benieuwd naar de voorgenomen uitbreiding van de proef om een meer representatief beeld te krijgen. Niet alleen de graaddagen zijn van invloed, ook de ligging van de eenheid binnen het pand, de samenstelling van de bewoning etc. To be continued! 

 

Posted in Geen categorie, nieuws |