Panden

De panden van de WBVG noemen we Karakterpanden. Karakterpanden kenmerken zich door:

A. collectiviteit (verhuur aan woonverenigingen)

B. zelfbeheer (toewijzing, huurinning, mutatieonderhoud en nog veel meer door de woonverenigingen)

C. gemeenschappelijke voorzieningen (gedeelde woonvoorzieningen, activiteitenruimten, buitenruimte, etc)

Op basis van deze drie eigenschappen ontwikkelt en beheert de WBVG zijn panden.

Dus géén individuele woningen, géén kamerverhuur maar bewoners die samen vorm geven aan hun manier van wonen.

WBVG-panden vind je in de onderstaande plaatsen: 

Arnhem

Nijmegen

Lent

Wageningen 

Zutphen

Doetinchem

Heelsum

Velp (Gld.)