Wie zijn wij

Welkom bij de WBVG!Ā 

De WBVG is een toegelaten instelling en bedient een specifieke markt: het huisvesten van sociale huurders die in een collectieve woonvormĀ willen leven.Ā De WBVG isĀ werkzaam binnen de provincie Gelderland en haar bezit bevindt zich in de gemeentes Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Renkum, Rheden, Zutphen en Doetinchem. Wij zijn werkzaam in de regio Arnhem-Nijmegen.Ā 

Begin 2020 bezitten we 187 woon- en 26 werkeenheden ondergebracht in 17 complexen in eigendom. Daarnaast hebben we 137 wooneenheden en 1 werkruimte verdeeld over 23 complexen in vruchtgebruik, waarbij het juridisch eigendom bij andere corporaties berust. Tot slot hebben we 89 eenheden verdeeld over 4 complexen in beheer namens een andere corporatie.Ā Binnenkort komen daar nog 46 woningen in beheer bij, in totaal bestaat ons bestand dan uit 459 woonruimtes en 27 werkruimtes.

Wie zijn wij?

De WBVG kiest voor zelfbeheer en werkt daarom nauw samen met alle huurders die ons werk lichter maken door bepaalde taken zelf uit te voeren en mee te denken over bepaalde (beleids)keuzes. Daarnaast heeft de WBVG vier betaalde krachten in dienst, alle vier op part-time basis. De directeur-bestuurder legt legt op zijn beurt weer verantwoording af aanĀ de Raad van Toezicht (RvT), die toezicht houdt op het functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvT bestaat momenteel uit vier mensen.Ā Hieronder stelt het team zich voor:

Bernard Smits

(Directeur/bestuurder)

Ik ben na mijn afstuderen in 1987 als kraker komen wonen in Casa de Pauw in Arnhem. In die periode werd het klooster door de WBVG gelegaliseerd en verbouwd voor woongroepen in zelfbeheer. Zodoende werd ik huurder van de WBVG. Gefascineerd door het leven in een woongemeenschap verruilde ik in 1995 mijn positie van huurder voor die van verhuurder. Sindsdien houd ik mij bezig met de ontwikkeling en verhuur van allerlei vormen van collectief wonen in zelfbeheer. Ik ben ervan overtuigd dat deze woonvorm enorm veel meerwaarde biedt en dat we er alles aan moeten doen om het wonen in een collectieve woonvorm toegankelijker te maken. Daar streef ik naar vanuit mijn functie bij de WBVG als sociale verhuurder maar ook als groot pleitbezorger voor de wooncoƶperatie.

 

 

Werner van de Wiel

(Directeur)

Na meer dan 10 jaar onderdeel uitgemaakt te hebben van Woonvereniging De Hoeksteen in Nijmegen mag ik me vanaf januari 2023 als directeur van de WBVG sterk maken voor de collectieve woonvorm. Een manier van samen leven die bijdraagt aan een sociale, betaalbare en duurzame woonomgeving. Naast mijn praktische ervaring met wonen in een woongroep heb ik eerder gewerkt bij Volkshuisvesting Arnhem en had als raadslid in Nijmegen o.a. de portefeuille Wonen en Wijken.

In een totaal vastgelopen Woningmarkt biedt de collectieve woonvorm een (deel van) een oplossing die nog onvoldoende op waarde wordt geschat. De komende tijd zet ik me graag in om enerzijds onze huidige woningvoorraad en dienstverlening te verbeteren, en anderzijds om de bekendheid van de collectieve woonworm in het algemeen en die van de WBVG in het bijzonder te vergroten.

 

 

 

Chantal Matser

(Financiƫn / Administratie)

Ik ben Chantal Matser en sinds 2013 werkzaam voor de WBVGĀ enā€¦ het bevalt mij uitstekend. Mijn werkzaamheden omvatten financiĆ«n en administratie. We hebben leuke bewoners, het werk is afwisselend en we vormen een team waarin iedereen haar en zijn kwaliteiten kwijt kan.

 

 

Milan Workala

(Onderhoudscoƶrdinator)

Sinds november 2021 ben ik onderhoudscoƶrdinator bij WBVG. Voordat ik bij WBVG kwam, organiseerde ik meer dan 10 jaar het onderhoud en de verbouwingen voor een jongerenhuisvestingsorganisatie. Ik heb zelf in verschillende woongroepen en woonprojecten gewoond. Bijvoorbeeld in een pand waar jongeren en ouderen gemengd woonden en een pand met woningen voor Nederlandse jongeren en statushouders. Ik denk dat gemeenschappelijk wonen een mooie oplossing biedt voor verschillende problemen. Ik vind het leuk om met mijn werk voor WBVG een bijdrage te leveren aan de collectieve woonvorm.

 

Petrik Ariƫns

(Onderhoudscoƶrdinator)

sinds 2004 werkzaam voor de club. Bevlogen, pragmatisch en eigenwijs.