Wie zijn wij

Welkom bij de WBVG! 

De WBVG is een toegelaten instelling en bedient een specifieke markt: het huisvesten van sociale huurders die in een collectieve woonvorm willen leven. De WBVG is werkzaam binnen de provincie Gelderland en haar bezit bevindt zich in de gemeentes Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Renkum, Rheden, Zutphen en Doetinchem. Wij zijn werkzaam in de regio Arnhem-Nijmegen. 

Begin 2020 bezitten we 187 woon- en 26 werkeenheden ondergebracht in 17 complexen in eigendom. Daarnaast hebben we 137 wooneenheden en 1 werkruimte verdeeld over 23 complexen in vruchtgebruik, waarbij het juridisch eigendom bij andere corporaties berust. Tot slot hebben we 89 eenheden verdeeld over 4 complexen in beheer namens een andere corporatie. Binnenkort komen daar nog 46 woningen in beheer bij, in totaal bestaat ons bestand dan uit 459 woonruimtes en 27 werkruimtes.

Wie zijn wij?

De WBVG kiest voor zelfbeheer en werkt daarom nauw samen met alle huurders die ons werk lichter maken door bepaalde taken zelf uit te voeren en mee te denken over bepaalde (beleids)keuzes. Daarnaast heeft de WBVG vier betaalde krachten in dienst, alle vier op part-time basis. De directeur-bestuurder legt legt op zijn beurt weer verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), die toezicht houdt op het functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvT bestaat momenteel uit vier mensen. Hieronder stelt het team zich voor:

Bernard Smits.

Directeur/bestuurder. Ik ben na mijn afstuderen in 1987 als kraker komen wonen in Casa de Pauw in Arnhem. In die periode werd het klooster door de WBVG gelegaliseerd en verbouwd voor woongroepen in zelfbeheer. Zodoende werd ik huurder van de WBVG. Gefascineerd door het leven in een woongemeenschap verruilde ik in 1995 mijn positie van huurder voor die van verhuurder. Sindsdien houd ik mij bezig met de ontwikkeling en verhuur van allerlei vormen van collectief wonen in zelfbeheer. Ik ben ervan overtuigd dat deze woonvorm enorm veel meerwaarde biedt en dat we er alles aan moeten doen om het wonen in een collectieve woonvorm toegankelijker te maken. Daar streef ik naar vanuit mijn functie bij de WBVG als sociale verhuurder maar ook als groot pleitbezorger voor de wooncoöperatie.

 

 

Chantal Matser

Ik ben Chantal Matser en sinds 2013 werkzaam voor de WBVG en… het bevalt mij uitstekend. Mijn werkzaamheden omvatten financiën en administratie. We hebben leuke bewoners, het werk is afwisselend en een team waarin iedereen haar en zijn kwaliteiten kwijt kan.

 

 

Milan Workala

Onderhoudsmedewerker, zal zich binnenkort introduceren.

 

Petrik Ariëns

Onderhoudscoördinator. Bevlogen, pragmatisch en eigenwijs.