Woonverenigingen Nijmegen

Collectief wonen biedt oplossingen voor veel van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het legt in mindere mate beslag op de woonvoorraad, door het delen van middelen wordt de ecologische voetafdruk kleiner en het zijn kleine gemeenschappen waar mensen naar elkaar omkijken. Omdat mensen zichzelf organiseren, en zo regie hebben over hun eigen woonomgeving, worden zorgzame en actieve burgers gecreeerd.

In die zin is het gek dat de collectieve woonvorm nog altijd tegen veel problemen aanloopt, die de andere woonvormen, koop en sociale of particuliere huur, niet kennen. Financiering, toewijzingssystematiek, wet- en regelgeving maken het mensen onnodig moeilijk om een woonvereniging op te richten.

Daarom niet gek, maar wel zorgelijk dat in een stad als Nijmegen het aantal woonverenigingen afneemt. Goed dat Groen Links daar bij monde van Marieke Smit aandacht voor vraagt.

https://www.rn7.nl/57755-van-de-180-woonverenigingen-in-nijmegen-zijn-er-nog-maar-120-over

Posted in nieuws |