Visie voor de toekomst

De WBVG is een woningbouwvereniging die zich inzet voor het beheer van gemeenschappelijke woonvormen in Gelderland. De WBVG streeft naar een hoge mate van betrokkenheid, leefbaarheid, duurzaamheid en sociaal engagement. De gevarieerde en betaalbare huisvesting wordt op een verantwoorde manier en in nauwe samenwerking met woonverenigingen beheerd.

Naast het beheer van gemeenschappelijke woonvormen in Gelderland zet de WBVG zich ook in voor de ontwikkeling van nieuwe Karakterpanden door heel Nederland. Je leest alles daarover achter de knop Karakterpanden aan de linkerkant op je scherm

De bewoners bewonen karakterpanden die zich kenmerken door collectiviteit, zelfbeheer en plusfuncties.
•Collectiviteit houdt in dat bewoners zich organiseren in woonverenigingen.
•Zelfbeheer betekent het uitvoeren van een aantal belangrijke beheertaken door de woonvereniging.
•Plusfuncties worden gevormd door de gemeenschappelijke voorzieningen. Deze kunnen besloten of publiek zijn, privaat of maatschappelijk, wel of niet aan wonen gerelateerd.