Vacature Raad van Toezicht

 

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een kleine woningcorporatie die zich uitsluitend bezig houdt met collectieve woonvormen in zelfbeheer in de regio Arnhem-Nijmegen. Bewonersverenigingen, zelfbeheer en gemeenschappelijke voorzieningen geven deze eigenzinnige corporatie haar unieke kleur.

De WBVG profileert zich met “Karakterpanden”, het woonconcept dat deze collectieve woonvormen in zelfbeheer binnen de sociale huur omvat. Er zijn in de afgelopen jaren diverse nieuwe Karakterpanden in beheer genomen en ook nieuw gebouwd. Voor dat doel werkt de WBVG veel samen met collega-corporaties. Er is de laatste jaren een sterk toenemende belangstelling voor het collectieve wonen. Tegelijkertijd opereert de WBVG in een alsmaar verder gereguleerde woningmarkt. Dat maakt de WBVG tot een dynamische woningcorporatie die voor vele uitdagingen staat.

De WBVG exploiteert bijna 500 eenheden “gemeenschappelijk wonen” in 45 complexen waarvan de helft in eigendom en de helft in exploitatie namens een collega-corporatie.

WBVG zoekt:

twee leden Raad van Toezicht

 

Deze oproep gaat uit naar personen die bij voorkeur afkomstig zijn uit huurderskringen. Van sollicitanten wordt gevraagd in te gaan op hun visie en expertise op de speerpunten

duurzaamheid en energietransitie

en/of

het unieke karakter van de WBVG binnen de volkshuisvesting.

Wij vragen naast deze twee speerpunten bestuurlijk inzicht en een visie op de positie van de huurders. Tevens wordt gekeken naar deskundigheid op het gebied van financiën, fiscaliteit, juridische en organisatorische zaken, evenals een relatienetwerk in de volkshuisvesting.

De raad van toezicht voorziet de bestuurder van de WBVG gevraagd en ongevraagd van advies en weet samen met de andere toezichthouders op constructieve wijze de ambities van de WBVG te ondersteunen.

De raad van toezicht bestaat momenteel uit drie leden. De raad hanteert als uitgangspunt dat zij uit 5 leden bestaat waarvan er 3 uit de kringen van de huurders afkomstig zijn. De raad van toezicht komt ca. 6 keer per jaar bijeen en woont daarnaast 2 a 3 keer per jaar de ALV bij. De raad van toezicht ontvangt geen vergoeding anders dan gemaakte onkosten en een maaltijd voorafgaand aan de bijeenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad Rudy de Jong, 06-55874926 of rudydejong55@gmail.com of raadpleeg het functieprofiel op de website van de WBVG, klik hier.

Reacties met daarbij je motivatie en een CV kunnen worden gestuurd naar info@wbvg.nl. Sluitingsdatum voor sollicitaties: vrijdag 24 mei 2019