Kom 24 Januari naar Babylon

Kenniscafé Samen bouwen aan de buurt

Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven.

Samen een schoolgebouw omtoveren tot woonruimte?
Zelf een ecologisch woonproject starten?
Jongerenhuisvesting in je eigen dorp realiseren?

Bewonersinitiatieven die waardevol zijn voor de buurt, wijk, dorp en stad. De droom is er al snel, maar in werkelijkheid gaat het realiseren van deze initiatieven niet makkelijk. In een aantrekkende woningmarkt nemen bewoners het op tegen dominante institutionele partijen. Met hulp van vele partijen en de CPO*-subsidieregeling die de provincie heeft voor procesbegeleiding van initiatieven, blijkt er veel mogelijk.

Om meer bekendheid te geven aan de initiatieven en de mogelijkheden die er zijn, organiseren provincie Gelderland en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) het kenniscafé ‘Samen bouwen aan de buurt’. Met als insteek: het kan wél.  

Voor wie
Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven. Bovendien organiseren de bewoners van enkele bijzondere Nijmeegse woonprojecten een rondleiding op locatie. Opgeven is mogelijk via deze link: Aanmelden Kenniscafé Samen bouwen.

Rondleidingen en programma
Rondleidingen starten om 13.30 uur. Je hebt de keuze uit:
CPO de Getijden, Veldstraat 2-4, 6533 CC Nijmegen
Woongemeenschap Het Eikpunt, Duitslandstraat 4, 6663 LE Lent
Woonwerkgemeenschap Babylon, Kwakkenbergweg 150, 6571 GA Berg en Dal

Je gaat als bezoeker op eigen initiatief om 13.30 uur naar de rondleiding van jouw keuze. Van daaruit vertrek je naar Babylon voor het Kenniscafé dat om 15.00 uur start.

Programma Kenniscafé
15.00 – 15.15u   Opening door Sonja Sprokkereef, dagvoorzitter
15.15 – 15.30u   Inleiding: Meer ruimte voor bewonersinitiatieven, juist nu
15.30 – 16.00u   Zeven inspirerende pitches**
16.00 – 16.15u   Pauze
16.15 – 17.15u   In gesprek met.… vier initiatieven***
17.15 – 18.00u   Afsluiting met een hapje en een drankje

CPO De Getijden

Woongemeenschap Eikpunt

Woon-werkgemeenschap Babylon

**Pitches
>Josan Meijers van provincie Gelderland. De provincie werkt met de Koers Wonen samen met anderen aan leefbare wijken en helpt initiatieven aan een goede start. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Met o.a. de CPO-subsidieregeling uit het programma SteenGoed Benutten en met de Leefbaarheidsalliantie.
>Bernard Smits van woningcorporatie WBVG over WoonKr8 waar samenwoon initiatieven en woningcorporaties elkaar vinden in de regio Arnhem Nijmegen.
>Hans Vos van Expertteam Woningbouw Het expertteam Woningbouw ondersteunt lokale overheden in de opzet en uitwerking van zelfbouw. Zoals in de gemeenten Bronckhorst en Voorst.
>Frits van Voorst van Gemeente Nunspeet Samen zelf bouwen neemt een vlucht in Nunspeet. Zeven projecten zijn inmiddels afgerond en drie locaties zijn in ontwikkeling. In totaal gaat het om 110 woningen. Waarom stimuleert de gemeente deze manier van ontwikkelen? En wat maakt haar aanpak zo succesvol?
>Michel Pott van Talis. Deze woningcorporatie helpt mensen graag vooruit met hun woonwensen. Naast reguliere woningen, zijn er ook bijzondere woonvormen. Zoals de woongemeenschappen IEWAN, Het Eikpunt en Villa Sterappel.
>Aart Cooiman van de Rabobank. Vele initiatieven worstelen met hun financieringsvraag. Wat kunnen ze van banken verwachten?
>Peter Bakker van Cooplink, een organisatie die kennis deelt van en over wooncoöperaties. Het laat voorbeeldinitiatieven zien en brengt je op de hoogte van trends en het laatste nieuws. Cooplink is dé plek waar je mede-wooncoöperaties kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.

 

*** In gesprek met…… vier initiatieven

Het initiatief en de gemeente
Hoe gaan gemeenten om met initiatiefnemers die bij hun aankloppen? Wat levert het op? Hoe kan het Expertteam gemeenten helpen?
Pitchers: Expertteam en Nunspeet
Initiatief: CPO Pleisteroord

Het initiatief en de woningcorporatie
Hoe helpen woningcorporaties initiatieven verder? Het concept van Talis met de WBVG is beproefd met 3 woongemeenschappen (Iewan, Het EiIJkpunt en Villa Sterappel), en past binnen de regelgeving. Welke corporaties volgen?
Pitchers: WBVG en Talis
Initiatief: CPO Zuiderveld

Het initiatief en de financiering
Initiatieven vinden moeilijk financiering. Wat zijn de mogelijkheden? Wat is er nodig?
Pitchers: Rabobank
Initiatief: CPO De Getijden

Hulptroepen voor het initiatief
Initiatiefnemers zijn gebaat bij professionele ondersteuning, vanaf een vroeg stadium. Hoe kunnen de Gelderse CPO regeling, de Gelderse Leefbaarheidsalliantie en Cooplink initiatieven helpen?      
Pitchers: Provincie, Leefbaarheidsalliantie en Cooplink

 

Aanmelden
Opgeven kan via deze link
Aanmelden Kenniscafé Samen bouwen

Let op: Voor gebruikers van een I-Pad, I-Phone of Apple Computer is gebleken dat zij de privacy instellingen in Safari (tijdelijk) moeten aanpassen zodat het formulier werkt.
Ga hiervoor naar: Instellingen, safari, onder de kop privacy en beveiliging: blokkeer cookies en dan een keuze maken voor het niveau waarop het formulier wel werkt.

Contact
Bij vragen kun je contact met ons opnemen via GLDWONEN@gelderland.nl

Met vriendelijke groet,

Josan Meijers, gedeputeerde Gelderland

Bernard Smits, directeur bestuurder WBVG

 

Provincie Gelderland werkt met de Koers Wonen samen met anderen aan leefbare wijken en helpt initiatieven aan een goede start. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Zij doet dit o.a. met de CPO-subsidieregeling waarmee initiatieven zowel in koop als huur, procesbegeleiding kunnen inschakelen in het voortraject van hun woonproject. En met de Leefbaarheidsalliantie, waar vier organisaties namens de provincie in samenwerken om initiatieven van actieve bewoners te ondersteunen.

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een woningcorporatie die zich inzet voor collectief wonen in zelfbeheer. Daarmee is WBVG een ware specialist geworden voor deze bijzondere woonvormen. De WBVG vormt samen met een aantal andere woningcorporaties in de regio Arnhem Nijmegen de ‘Coalitie Collectieve Woonvormen’. Deze coalitie heeft een bijzonder aanbod voor bewonersinitiatieven: onder begeleiding van de WBVG worden woondromen in korte tijd op weg geholpen richting realisatie.

 

 

Posted in Geen categorie, nieuws |