Woonkr8

Woonkr8 is het samenwerkingsverband van 20 woningcorporaties in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen.

Binnen Woonkr8 zijn diverse coalities gevormd die zich bezighouden met uiteenlopende thema’s. Eén daarvan is de “Coalitie Collectieve Woonvormen” waar naast de WBVG ook Baston Wonen, Woonstichting Valburg, Volkshuisvesting Arnhem, Oosterpoort Wonen, Waardwonen en Talis deel van uitmaken.

De Coalitie Collectieve Woonvormen heeft een bijzonder aanbod voor bewonersinitiatieven: onder begeleiding van de WBVG worden woondromen in korte tijd op weg geholpen richting realisatie.

Wil je daar mee over weten? Klik dan op het logo van Woonkr8 en lees er alles over!