Zonnepanelen op de WBVG-panden

Gewoon eens wat leuke statistiekjes: de WBVG heeft volgens de laatste telling 775 zonnepanelen op haar daken liggen. Hiervan zijn 489 stuks van de WBVG en 286 stuks van de huurdersverenigingen zelf. We hebben momenteel om en nabij de 440 huurders. Dat betekent dus dat er op iedere huurder minstens één zonnepaneel is. Niet slecht, dachten we zo! Met de realisatie van ons nieuwe project Zuiderveld komen er trouwens nog eens 304 panelen bij. Nog wat meer gereken: per jaar levert een zonnepaneel gemiddeld 225 kWh zonnestroom op. 225 kWh x 775 panelen levert een totaal op van 174.375 kWh op. Er van uitgaande dat een gemiddeld gezin 3500 kWh verbruikt is de huidige opgewekte stroom dus voldoende voor zo’n 50 huishoudens. Of, als dat meer tot je verbeelding spreekt, het jaarverbruik van 727 vaatwassers, 360 grote tv-schermen of 460 oude, stroomvretende koelkasten. Nog steeds niet cijfertjesmoe? Het gemiddeld verbruik van één persoon is om en nabij de 1.850 kWh. 1.850 kWh keer 440 huurders betekent dat alle WBVG-huurders ongeveer 814.000 kWh op jaarbasis verbruiken. Dat betekent dat we dus, om helemaal quite te draaien, 3.617 panelen op de panden moeten hebben liggen. Nog 2.842 panelen te gaan, is dat een mooie ambitie of is dat een mooie ambitie? 

Hoewel er nog lang niet op alle WBVG-panden zonnepanelen liggen (ook niet alle daken zijn even geschikt) zijn er diverse panden die zelf hebben geïnvesteerd. Bij ons weten was bewoner Frits van het Dobbelmannklooster de eerste pionier, zo rond 1990 plaatste hij een aantal panelen op het dak van het hoekhuis. De Pietje Bell (Groesbeekseweg 25 in Nijmegen) heeft de meest recente plaatsing op haar naam, zij hebben onlangs 15 panelen laten plaatsen, ongeveer genoeg voor hun jaargebruik. De hoofdreden? De opbrengst van je dak levert momenteel véél meer op dan de rente van een financiële buffer op de bank. Het pand is al aan het sparen voor een volgende stap in de verduurzaming, ze denken aan ófwel een zonneboilersysteem óf doorstroomgeisertjes die -op de zelf opgewekte stroom- een deel van het warm tapwater kunnen verwarmen.

Wil je ook eens kijken of panelen voor jullie interessant zijn? 

  1. Begin dan met controleren of het dak voldoende zon vangt om de plaatsing van panelen rendabel te maken. De site www.zonatlas.nl geeft je hierin inzicht. 
  2. Ga even na of je een vergunning aan moet vragen voor de plaatsing van de panelen. Over het algemeen is dat niet het geval, tenzij het pand een monument is of binnen een beschermd stad- of dorpsgezicht ligt. Let op: er worden wel eisen gesteld. Hieronder vind je een handige beslisboom:
  3. De volgende logische stap is het maken van een overzichtje van jullie elektriciteitsverbruik, het liefst over een aantal jaren. Dit is voor de leverancier nodig om te kunnen bepalen hoeveel panelen jullie ongeveer nodig hebben om het eigen verbruik op te kunnen wekken. Dit kan je (met een slag om de arm) ook zelf kan berekenen, één enkel paneel levert gemiddeld 225 kWh op jaarbasis op. Deel je jaarverbruik door die 225 kWh en je hebt een indicatie.
  4. Overleg vooral even met de WBVG.  Het zou zonde zijn als wij de vervanging van jullie dakbedekking binnen afzienbare termijn op de rol hebben staan, dat zou kunnen betekenen dat de panelen op jullie kosten tijdelijk verwijderd en vervolgens opnieuw aangesloten moeten worden. Het kán verstandig zijn om dan bijv. een jaartje te wachten. Daarnaast stelt de WBVG ook voorwaarden aan het plaatsen van zonnepanelen. Aangezien het om een elektrische installatie gaat moet de installatie in ieder geval voldoen aan de NEN1010 (normering voor de veiligheid van elektrotechnische laagspanningsinstallaties). Daarnaast geldt voor het aanleggen van PV-systemen de NPR 9090, een aanvulling op de NEN 1010. De NPR 9090 is de Nederlandse praktijkrichtlijn waarin gelijkspanning is beschreven. Installaties moeten dan ook volgens de meest recente NEN-normen ontworpen zijn. Dit moet terug te zien zijn op de offerte en opdrachtbevestiging van de installateur. Tot slot (en niet onbelangrijk!) moet de dakconstructie voldoende draagkracht hebben. Bij twijfel zullen we om een constructief rapport vragen. Laat je hierdoor vooral niet ontmoedigen, het klinkt spannender dan het is.
  5. Als ook wij groen licht hebben gegeven kan je aan de slag met het aanvragen van offertes. Ons advies is om meerdere partijen een prijs te laten maken. Zorg dan ook dat de partijen ongeveer hetzelfde aanbieden, dan kun je beide prijzen beter met elkaar vergelijken. Onze ervaring is dat er veel ‘dozenschuivers’ op de markt zijn die voor een leuk prijsje verouderde producten plaatsen waarmee je je dak niet optimaal benut. De WBVG heeft in het verleden plezierig met enkele partijen gewerkt, schroom niet om even te bellen voor advies. Ook even meekijken naar offertes is iets dat we met plezier doen!

Bij panden waar nog ruimte is in de huurprijs bestaat de mogelijkheid om de panelen door de WBVG te laten bekostigen. Hier staat dan wel een huurverhoging tegenover, de grootte van de huurverhoging hangt samen met de grootte van de investering. Eigendom en daarmee ook onderhoud en vervanging in de toekomst ligt in dit geval bij de WBVG, het pand profiteert van de opbrengst van de panelen. Interesse? We horen het graag. 

Posted in nieuws, publicaties onderhoud |