Zelf onderhoud plegen?

Het is best een uitdaging om onderhoud goed te doen, vind je niet?

Daarom laat Cooplink, vereniging van wooncoöperaties, een expert aan het woord. Iemand die dagelijks voor het onderhoud van panden van wooncollectieven zorgt. Doe mee met deze COOPLINK kennisdeelsessie op woensdag 21 september van 19:30 tot 21:00 uur.

Does it ring a bell? Dat kan. In november vorig jaar organiseerde Cooplink een sessie over het Onderhoudsplan. Deze sessie gaat juist in op de praktijk, de uitvoering van het onderhoud.

Interessante sprekers
Bernard Smits, één van de grondleggers van Cooplink, leidt de avond. Zo introduceert hij Milan Workala, onderhoudscoördinator van de collectieve woonpanden van de WBVG. Daarna geeft hij het woord aan André van Soelen, die als bestuurslid nauw betrekken is bij het onderhoud van Woonvereniging Roggeveenstraat in Den Haag. Vervolgens vertelt Wen Versteeg van Strowijk IEWAN in Lent hoe zij het onderhoud regelen met een eigen technische dienst.

Posted in nieuws |