Wettelijke basis voor wooncoöperaties

Minister Blok heeft nieuwe wetgeving gepresenteerd die een wettelijke basis verlenen aan de “wooncoöperatie”. Hij doet dat via een wijziging van de herzieningswet (novelle) toegelaten instellingen volkshuisvesting. Ook Aedes maakt hier melding van.

De wooncoöperatie is een nieuwe vorm van zelforganisatie die Adri Duivesteijn afdwong bij de onderhandelingen rond het woonakkoord.

Blok & Duivesteijn

Er zal nog veel ingevuld moeten worden omtrent de werking van dit nieuwe woonmodel. Daarvoor heeft Platform 31 een programma gelanceerd waarvoor ook de WBVG zich heeft aangemeld als koploper.

 

Rond dit thema hebben de leden van de WBVG een bijeenkomst gehouden. Als de wooncoöperatie nieuwe kansen voor de WBVG biedt, zal dat diverse gevolgen kunnen hebben voor de bewoners. Om die reden zullen zij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en meedenken en meebeslissen waar ze kunnen.

 

We gaan een inspirerende tijd tegemoet!

 

Posted in nieuws |