Visitatierapport WBVG beschikbaar

ProCorp heeft een maatschappelijke visitatie uitgevoerd bij de WBVG.

ProCorp is een coöperatieve vereniging, die zich uitsluitend richt op het uitvoeren van
maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties door gekwalificeerde en ervaren
visitatoren. Procorp is geaccrediteerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties
Nederland.

Een visitatie geeft een gestructureerde beoordeling over het maatschappelijk presteren
van een woningcorporatie. De maatschappelijke visitatie geeft de belanghebbenden
daarin een expliciete rol, zodat de visitatie ook inzicht geeft in het presteren volgens de
maatstaven van de collega-corporaties, gemeenten en huurders.

Het presteren van de WBVG wordt weergegeven op een scorekaart en in het rapport uitgebreid toegelicht.

We mogen trots zijn op het resultaat en zullen in de komende jaren extra gemotiveerd zijn om ons nuttige en dankbare werk voort te zetten.

Wil je weten hoe we onze doelstelling in de praktijk brengen in de ogen van de visitatiecommissie? Klik hier en bekijk het rapport!

Posted in nieuws |