Vacature Raad van Toezicht

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een kleine woningcorporatie die zich uitsluitend bezig houdt met collectieve woonvormen in zelfbeheer in de regio Arnhem-Nijmegen. Bewonersverenigingen, zelfbeheer en gemeenschappelijke voorzieningen geven deze eigenzinnige corporatie haar unieke kleur.

Er is de laatste tijd een sterk toenemende belangstelling voor het collectieve wonen. Tegelijkertijd opereert de WBVG in een alsmaar verder gereguleerde woningmarkt. Dat maakt de WBVG tot een dynamische woningcorporatie die voor vele uitdagingen staat.

De WBVG exploiteert rond 500 eenheden “gemeenschappelijk wonen” in 46 complexen waarvan bijna de helft in eigendom en de rest in exploitatie namens een collega-corporatie.

WBVG zoekt:

lid Raad van Toezicht

met gedegen financiële achtergrond en affiniteit met, of in ieder geval interesse in, collectieve woonvormen

De raad van toezicht voorziet de bestuurder van de WBVG gevraagd en ongevraagd van advies en weet samen met de andere toezichthouders op constructieve wijze de ambities van de WBVG te ondersteunen.

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vier leden. De raad hanteert als uitgangspunt dat zij uit 5 leden bestaat waarvan er 2 uit de kringen van de huurders afkomstig zijn. De raad van toezicht ontvangt geen vergoeding anders dan gemaakte onkosten.

Voor meer informatie over de vacature kunt u de uitgebreide beschrijving en het functieprofiel op de website van de WBVG raadplegen, klik hier.

Voor meer informatie over de WBVG kunt u het meest recente jaarverslag downloaden, klik hier.

Reacties met daarbij je motivatie en een CV kunnen worden gestuurd naar chantal@wbvg.nl.

Sluitingsdatum voor sollicitaties: maandag 10 mei 2021