Strowijk IEWAN bouwt!

Iewan ai

Iewan, de strowijk bij Nijmegen met 21 appartementen en 3 woongroepen in zelfbeheer, groeit als kool.

Iewan heeft een prachtige website waar je alles te weten kunt komen over dit unieke project en een facebookpagina waar je de voortgang op een zeer beeldende manier kunt volgen.

Iewan wordt ondersteund en begeleid door de WBVG en zal na gereedkomen ook door de WBVG in beheer genomen worden.

 

Posted in nieuws |