Speerpunten in 2018

We hebben ons strategisch plan voor 2018 opgesteld. Twee zaken vallen daarbij op:

Enerzijds zullen we zo goed mogelijk het huidige beleid en werkwijze proberen voort te zetten. Daarbij laveren we met onze collectieve woonvormen in zelfbeheer binnen de kaders van de sociale huursector. Dat houdt in dat we aan alle vereisten zullen voldoen. We streven naar een gematigde groei van het aantal eenheden. Echter, omdat het in beheer nemen van bestaande woongroeppanden nauwelijks meer haalbaar is, rekenen we niet langer op groei door dit soort panden. Wel gaan we uit van nieuwe projecten met een hoge kans van slagen. Zo verwachten we in 2019 met CVEG ca. 50 nieuw te bouwen woningen te realiseren. Daarnaast blijven we werken in samenwerking met collega-corporaties aan de ontwikkeling van andere (nieuwbouw-)projecten.

Anderzijds plegen we onderzoek naar een nieuwe koers om onze doelstellingen beter te kunnen realiseren. De ontwikkeling van een wezenlijk nieuwe koers is niet eenvoudig. De essentie zal het opereren buiten de sector van de woningcorporaties zijn. Of hier mogelijkheden liggen en wat dat voor de WBVG betekent, zoeken we dit jaar uit aan de hand van vier thema’s:

> de voor- en nadelen van een bestaan buiten de toelating;

> de gevolgen voor de WBVG-panden (eigendom én beheer) en hun bewoners;

> de financiële, juridische en organisatorische haalbaarheid

> het proces hoe we uit de toelating kunnen treden en de nieuwe structuur kunnen realiseren.

Kortom, het belooft weer een boeiend jaar te worden!

 

 

 

 

Posted in nieuws |