Nieuwe aanwinsten

De WBVG onderzoekt met grote regelmaat de mogelijkheden voor exploitatie van woongroeppanden zoals de Johannes Vijghstraat en de van Berchenstraat. Met behulp van aankoop door Talis wordt het mogelijk voor de WBVG om de exploitatie van deze panden voor een periode van 30 jaar ter hand te nemen. Uiteraard is die exploitatie geheel gebaseerd op collectieve verhuur aan en zelfbeheer door de woongroep, precies zoals de WBVG dit al 30 jaar doet.

 

AllesKomtGoedJVH

Het pand aan de Johannes Vijghstraat 9-11 is nieuw in ons beheer gekomen. De bewoners hebben een nieuwe woonvereniging opgericht met de naam “Alles komt goed – JVH911” en huren nu als woongroep van de WBVG. Daarvoor waren ze via de woonvereniging “Tuh Wat” 30 jaar lang mede-eigenaar van hun pand. In de komende tijd gaan we aan de slag om het pand in een betere conditie te brengen. De Johannes Vijghstraat is in ons beheer gekomen in het kader van de samenwerking Talis-WBVG.

 

 

 van Berchen

Van Berchenstraat 33 zal binnenkort ook in ons beheer komen. De besluitvorming is rond en de eigendomsoverdracht is ingepland voor februari volgend jaar. Het pand ligt tegenover nummer 38 dat twee jaar geleden in ons beheer is gekomen en is het 13e woongroeppand dat we verwelkomen sinds de start van de samenwerking tussen  Talis en WBVG in 2011. De woongroep maakt op dit moment nog deel uit van de Woonvereniging “Voor Anker” maar zal vanaf de overdracht als zelfstandige vereniging het zelfbeheer van het pand op zich nemen.

 

Posted in nieuws |