LVGO 30 jaar jong!

De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen wordt deze maand 30 jaar.

dertig-jaar-LVGO_weblogo-300x128

Wat houdt de LVGO al 30 jaar bezig?

Doelstelling van het gemeenschappelijk wonen van ouderen is, kort samengevat, het creëren van gezamenlijke projecten waarin men met leeftijdsgenoten op een zodanige manier samen kan wonen dat er een gezonde balans ontstaat tussen behoud van zelfstandigheid èn privacy enerzijds en onderlinge betrokkenheid en enige zorg voor elkaar anderzijds.

Professionele zorg is daarbij geen uitgangspunt.

Wel een uitgangspunt is de gedachte dat daarmee vereenzaming van ouderen in belangrijke mate kan worden voorkomen, en daarmee ook “uitstel van zorgbehoefte” ontstaat, d.w.z. dat men langer zelfstandig kan blijven.

 

De LVGO zet zich in voor deze woonvorm en onder haar leden bevinden zich een kleine 100 woongemeenschappen verspreid over Nederland.

In het huidig tijdsgewricht is het bestaan van de LVGO zeer actueel. Dankzij de gemeenschappelijke woonvorm kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. En laat dat nou precies datgene zijn wat de overheid nastreeft. Dus LVGO: ga door met het goede werk!

Posted in nieuws |