Het prijsplafond voor woongroepen

Toen de regering aankondigde een prijsplafond in te stellen voor het energiegebruik, zijn we als WBVG meteen in de pen geklommen om de aandacht te vestigen op woongroepen waar meerdere gebruikers achter één aansluiting wonen. Immers, het energiegebruik ligt bij woongroepen over het algemeen hoger dan bij een gemiddeld huishouden en zodoende zou je in een woongroep veel minder profijt hebben van een prijsplafond. Meerdere kamerleden antwoordden ons dat ze er op toe zouden zien dat er rekening gehouden zou worden met woongroepen.

Ook de Woonbond kwam in actie en vroeg met name aandacht voor huishoudens die blokverwarming hebben. In wezen hetzelfde probleem als woongroepen.

Het resultaat van deze acties was dat Minister Jetten aankondigde met een regeling te komen voor deze groepen.

De Woonbond geeft de laatste stand van zaken mooi weer in onderstaand bericht:

(het originele bericht van de Woonbond vind je hier)

Energieprijscompensatie: dit is wat we weten

14 november 2022

Dit jaar en volgend jaar helpt de overheid huishoudens om de (hoge) energierekening te kunnen betalen. Voor mensen met een eigen aansluiting op gas, warmte en stroom is dit al geregeld. Maar voor huishoudens die samen met anderen één aansluiting hebben, werkt minister Rob Jetten en zijn team nog aan een oplossing. Dit liet de minister afgelopen donderdag weten in het debat over het energieprijsplafond.

Maatregelen voor huishoudens met eigen aansluiting

Huishoudens met een eigen (kleinverbruik) aansluiting op gas of warmte, en stroom helpt de overheid met de volgende maatregelen:

  1. In 2022 betaal je minder belasting(externe link) op elektriciteit en krijg je een hogere teruggave van de energiebelasting. Bovendien betaal je van juli tot en met december 6% in plaats van 21% btw op gas, warmte en stroom.
  2. In november en december 2022 krijgt ieder huishouden met een eigen stroomaansluiting €190 korting op de energierekening(externe link). In totaal dus €380 korting.
  3. In 2023 geldt een energieprijsplafond(externe link): je betaalt een vaste lage prijs voor gas en stroom (en warmte) tot een verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom. Als je nog een vast contract hebt met lagere prijzen, betaal je de afgesproken lagere prijs.

Aparte regeling voor blokaansluitingen in de maak

Alle huishoudens met een gedeelde gas-, warmte- of stroomaansluiting, zoals flats met blokverwarming, maar ook studentenhuizen en woongroepen, vallen onder ‘blokaansluiting’. Voor hen gelden de bovengenoemde maatregelen (grotendeels) niet. Voor deze groep werkt minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat een aparte regeling uit.

Plannen voor huishoudens met blokaansluiting

De minister werkt de volgende plannen uit voor huishoudens met een blokaansluiting:

  • Wooncomplexen met een gedeelde collectieve aansluiting krijgen een vast bedrag per huishouden. Dit geldt voor zowel gas, stroom als warmte. Hoe hoog dat bedrag is, is nog niet bekend.
  • De eigenaar of beheerder van de aansluiting zal het bedrag moeten aanvragen. Dat is de verhuurder, de Vereniging van Eigenaren of de beheerder van het collectief. Met de aanvragen wordt een database van blokverwarmings-aansluitingen gemaakt, zodat duidelijk is wie onder deze regeling valt.
  • De eigenaar of beheerder krijgt het bedrag in één keer uitgekeerd via de Belastingdienst en verrekent dit met de gas-, warmte- en/of stroomafrekening per huishouden.

De minister heeft de plannen voor blokaansluitingen op 1 januari 2023 nog niet helemaal uitgewerkt. Maar het eenmalige bedrag zal wel voor heel 2023 worden vastgesteld.

Extra ondersteuning voor mensen met laag inkomen

De overheid helpt mensen met een laag inkomen dit jaar én volgend jaar extra met een energietoeslag van ongeveer €1.300. Dit bedrag komt bovenop de bovenstaande maatregelen. Verdien je minder dan €1.310 (alleenstaand) of €1.871 (samenwonend) per maand, kijk dan of je aanmerking voor energietoeslag.

Posted in nieuws |