GS op bezoek bij IEWAN

GS bezoekt Iewan

Geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis, de rolverdeling van de betrokken partijen en hoe allerhand zaken zijn geregeld bij dit unieke project, stelden de gedeputeerden, onder aanvoering van de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, allerlei vragen aan Mare Nynke, die namens Iewan tekst en uitleg gaf over het ontwikkeltraject. Ook Talis, Vastbouw en de WBVG vertelden vol trots hoe ze bijdragen aan de realisatie van dit “pareltje van burgerinitiatief”. Er werd natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de provincie hartelijk te bedanken voor hun (subsidie)bijdrage.

Posted in nieuws |