Hartelijk gevisiteerd!

Het vierjaarlijkse visitatierapport over de WBVG is verschenen. De commissie die de visitatie uitvoerde, komt onder andere tot de volgende beschouwing (citaat):

“De commissie is op de visitatiedag geïnspireerd geraakt door de bevlogenheid van de unieke aanpak van WBVG. WBVG is een unieke corporatie die haar woningbezit uitsluitend inzet op het aanbieden van een collectieve woonvorm in zelfbeheer. De bewoners van de woonvorm dragen samen en zelfstandig de verantwoordelijkheid voor het woonproject waar ze wonen en de bewonerscollectieven vormen gezamenlijk de woningbouwvereniging. Dit betekent dat de bewoners zich in een vereniging organiseren, de beheertaken zelf uitvoeren en gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Daarnaast hebben de woonverenigingen coöptatierecht waardoor ze hun eigen bewoners kunnen kiezen, geheel anders dan de klassieke verdeelsleutel waarbij de corporatie woningen toewijst. Doordat de bewoners van een vereniging zelf kiezen, ontstaat een community die passend is voor die specifieke bewoners. De commissie heeft huurders gesproken die enthousiast vertelden over de combinatie van gepensioneerde bewoners en starters op de arbeidsmarkt. De commissie is onder de indruk van deze collectieve woonvorm en ziet het als instrument dat landelijk benut zou moeten worden om in een bepaalde woonbehoefte te voorzien.”

Ook de rest van het rapport is de moeite waard om te lezen. Klik hier om het hele rapport in te zien en neem er een lekker bakje koffie bij!

We kregen uiteraard ook cijfers voor onze maatschappelijke prestaties:

Posted in nieuws |