Brandveilig gebruik van de woning

De brandveiligheid van een huurwoning kent twee verantwoordelijken: de verhuurder (WBVG) én jullie als de huurder/bewoners van desbetreffende woning/wooneenheid. De WBVG moet zorgen dat de woning/wooneenheid (zelfstandig danwel onzelfstandig) voldoet aan een bepaalde basis-brandveiligheid, hiervoor gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. Hoewel de te nemen maatregelen afhankelijk van het type woning zullen verschillen betekent dit meestal dat er onderling gekoppelde rookmelders in de gezamenlijke ruimtes, de wooneenheden en de gangen en het trappenhuis moeten hangen, dat er op elke verdieping en in gezamenlijke ruimtes (gecontroleerde) blusmiddelen aanwezig zijn en dat de woning/wooneenheid aan bepaalde bouwtechnische eisen voldoet. Deuren in de vluchtroute moeten makkelijk en snel te openen zijn. Gebruik maken van losse sleutels kan, maar deze zijn in panieksituaties vaak zoek. Sloten met een vaste draaiknop of panieksluiting hebben de voorkeur. Realisatie van deze basisveiligheid is verantwoordelijkheid van de WBVG. Let op: bij eengezinswoningen gelden andere regels dan bij onzelfstandige wooneenheden. 

Als huurder/bewoner ben je vervolgens verantwoordelijk voor hoe je met de woning omgaat. Loop eens een rondje door je woning/pand, zijn bijvoorbeeld de vluchtwegen vrij van (brandbare) obstakels? Ook wasrekjes aan deuren en/of balustrade en kapstokken vol met jassen horen níet in een vluchtweg thuis. Banken, kratten bier en andere objecten die het vluchten in de weg staan zijn al helemaal uit den boze. Kunnen de zelfsluitende deuren (diegene met een deurdranger) ook daadwerkelijk dicht? We begrijpen dat dat touwtje aan de klink dat de deur open houdt praktisch is in het gebruik maar de deur is met een reden bedacht als zelfsluitend. Zijn de blusmaterialen toegankelijk en goed zichtbaar? Allemaal zaken om als bewoners ook zelf in de gaten te houden. 

Hier vind je een samengestelde checklist met onder andere de hierboven al aangestipte puntjes van aandacht. Het is verstandig om die -samen met je huisgenoten- eens per jaar na te lopen, om even te kijken hoe je er voor staat.

Hier is een speciaal voor huurders van huurwoningen opgestelde folder met een checklist die je eens in kan vullen, deze sluit misschien wat meer aan bij de situatie in de eengezinswoningen in ons bestand. 

Tot slot vind je hier een link naar een site van de brandweer, speciaal geschreven voor studentenhuizen maar voor een aantal van onze gemeenschappelijke woonvormen wellicht toch ook interessant.