Samen bouwen aan de buurt

Op donderdag 24 januari organiseren de provincie Gelderland en de WBVG samen een kenniscafé met als titel “Samen bouwen aan de buurt”. Deze zal plaatsvinden bij Babylon, een woon-werkgemeenschap in wording op de grens van Nijmegen en Berg en Dal. Het kenniscafé draait om “samen bouwen” en zeker ook om “collectieve woonvormen/wooncoöperaties”.

Een groep mensen die samen een school verbouwt tot woningen onder het motto ‘wat goede buren voor elkaar doen’. Een groep mensen die ‘klein maar fijn wil wonen, en dan niet alleen het bouwen van de buurt maar ook het smeden van sociale verbanden’. Een groep mensen die ecologisch wil wonen, maar wel ‘binnen de sociale huur’. Jongeren die samen hun eigen straat bouwen omdat ze ‘in het dorp willen blijven wonen’. Zomaar een paar mooie Gelderse initiatieven die met een procesbijdrage uit de provinciale CPO*-subsidieregeling werken aan hun droom. Ieder voor zich initiatieven, die waardevol zijn voor de buurt, wijk, dorp en stad. De droom is er al snel, maar in werkelijkheid gaat het realiseren van deze initiatieven niet makkelijk. In een aantrekkende woningmarkt zijn initiatiefnemers nog meer aangewezen op de politieke-bestuurlijke wil van gemeenten om collectieve eigenbouw te faciliteren. Daar komt bij dat niet alle gemeenten bekend lijken te zijn met de CPO-subsidieregeling die de provincie heeft voor procesbegeleiding van initiatieven.

Om meer bekendheid te geven aan initiatieven en de mogelijkheden die er zijn, organiseren Provincie Gelderland en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) het kenniscafé ‘Samen bouwen aan de buurt’. Met als insteek: het kan wél.

Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven.

Het programma voorziet om 13.30 uur in rondleidingen bij drie projecten in en om Nijmegen met aansluitend van 15-17 uur een plenair gedeelte bij Babylon met een keynote, pitches en workshops.

Voor meer info en aanmeldingen, kijk op de website van de Provincie Gelderland

Posted in nieuws |