beleid

De WBVG richt zich op het beheer van karakterpanden.
Het beheer van de panden is gebaseerd op een uitvoerige huur
–en samenwerkingsovereenkomst tussen WBVG en woonvereniging. Daarin is de huurrelatie vastgelegd als ook de uitgebreide beheersafspraken.
De verantwoordelijkheid voor toewijzing, huurinning, huurdersonderhoud, beheer van gemeenschappelijke voorzieningen en alle bijbehorende administratie, wordt door de WBVG aan de woonvereniging gedelegeerd. Tevens biedt de WBVG de woonvereniging de mogelijkheid om verhuurdersonderhoud tegen vergoeding in zelfwerkzaamheid uit te voeren.

Van de woonvereniging wordt verwacht dat zij zich professioneel organiseert en beleid ontwikkelt op diverse terreinen. Vanuit haar deskundigheid en ervaring begeleidt de WBVG de woonvereniging in het opzetten en de uitvoering van het zelfbeheer. De bewoners op hun beurt zijn lid van de WBVG en hebben op die manier invloed op het beleid van de woningbouwvereniging.