Halfjaarlijkse ALV

Aanbevelingen enquêtecommissie woningcorporaties; kleinere organisaties,  richten op de doelgroep  en meer zeggenschap voor de huurders. De Wbvg heeft het allemaal! 

 

 ALV

Kom dus als lid naar de ALV, op de agenda staan onder andere, statutenwijziging en de begroting 2015. De stukken zijn inmiddels via de mail verzonden naar de contactpersonen en staan in de dropbox. Tot woensdag 12 november!

Posted in nieuws |