“Wonen in de 21e eeuw” is uit!

De Arnhemmer Peter Camp schreef een onwaarschijnlijk compleet naslagwerk over collectieve woonvormen anno nu.

Je bekijkt ademloos een enorme hoeveelheid aan voorbeelden in Nederland en daarbuiten. Een prachtige pil vol met foto’s en beschrijvingen van bijzondere projecten. En natuurlijk herken je ook diverse WBVG-initiatieven, zoals IEWAN, Eikpunt, Beekhuizen, Casa de Pauw. Het boek is een regelrechte aanrader voor iedereen met affiniteit voor het nieuwe wonen.

Dit is wat de uitgever er over schrijft op zijn website:

“De verhouding tussen de generaties wijzigt. Door nieuwkomers, de stijgende gemiddelde leeftijd en de veranderende gezinssamenstelling wordt onze samenleving steeds kleurrijker. Woonbehoeften van jongeren, alleenstaanden, jonge gezinnen, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars.

Dit biedt nieuwe kansen aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen, gemeenten, woon- en zorgprofessionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen, en andere belanghebbenden die snel willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede publiek. Met aansprekende voorbeelden uit Nederland en België en tal van bruikbare aanwijzingen nodigt het belangstellenden uit om er meteen iets mee te doen.”

 

Het boek is uiteraard te bestellen en kost € 59,-. Niet goedkoop maar absoluut de moeite waard!

Posted in nieuws |