Welke ruimte bieden de Woonkr8-corporaties?

Woningcorporaties mogen alleen het sociale huur-gedeelte van de woningmarkt bedienen. De wensen van mensen kunnen daarentegen erg divers zijn. De Woonkr8-corporaties zijn bereid mee te denken met de realisatie van allerlei types projecten. Echter, investeren kunnen ze slechts in sociale huurwoningen.

Om die reden wordt de voorwaarde gehanteerd dat sociale huurwoningen deel moeten uitmaken van een initiatief. En wanneer sociale huurwoningen deel uitmaken van een initiatief, dan zijn ook de wettelijke regels voor sociale huurwoningen van toepassing. Dat betekent dat er inkomens- en huurgrenzen gelden voor die woningen. Alle relevante informatie zal tijdens de begeleiding worden aangereikt.

terug naar de FAQ                    naar de vorige vraag                    naar de volgende vraag