Wat is de visie van Woonkr8?

Ons regionale Woonkr8-netwerk ondersteunt collectieve initiatieven van woningzoekenden en/of bewoners met diverse inkomens. We spannen ons in om op lokaal niveau duurzame, vitale, collectieve en innovatieve woongemeenschappen te realiseren. Dat doen we door kennis te delen en samenwerking te stimuleren en te activeren. Initiatieven van collectieve woonvormen spelen hierbij een belangrijke rol als ‘vliegwiel’ of ‘katalysator’. Daarbij is een constructieve (tijdelijke) samenwerking tussen de initiatieven, de corporaties en andere overheids- en marktpartijen noodzakelijk.

Het is onze missie is om tot 2025 vijftig grote en kleine initiatieven te realiseren met onze steun. We focussen op woningzoekenden en/of bewoners waarbij een substantieel aantal van de initiatieven bestaat uit mensen met lage inkomens – passend bij de doelgroep van woningcorporaties – zodat zij in staat zijn met hun initiatief passende- en betaalbare huisvesting te realiseren.

 

terug naar de FAQ                    naar de vorige vraag                    naar de volgende vraag