Verzekeringen

Stel, er is een binnenbrandje geweest, je hebt lekkage gehad of er is ingebroken. Schade die ontstaat in en/of rondom de woning is heel vervelend, en wie betaalt dan de schade? Even kort door de bocht: schade aan onroerend goed valt veelal onder de opstalverzekering van de WBVG, het oplossen van schade aan de inboedel is voor verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. Hieronder lees je meer over de afhandeling van schade.

Opstalverzekering

De WBVG heeft een opstalverzekering. Een opstalverzekering dekt schade aan het gebouw veroorzaakt door brand, storm of inbraak. De opstal omvat naast het gebouw ook alle onroerende goederen die bij de woning horen (keukenblokken, installaties, etc.) maar dekt géén huisraad of persoonlijke eigendommen van huurders (de inboedel). Ook glasbreuk, schade aan vloerbedekking of verpest behang- en schilderwerk vallen in de meeste gevallen niet onder de opstalverzekering. 

Schade aan de inboedel

Woningbranden komen helaas regelmatig voor. Vaak ontstaat brand door een ongelukje in huis. Bijvoorbeeld door een omgevallen kaars, een smeulende sigaret, door kortsluiting van een elektrisch apparaat (wasdrogers zijn berucht) of de vlam in een (frituur)pan. Storm kan heel vervelende lekkages tot gevolg hebben, net als een gesprongen waterleiding of defecte wasmachine. De schade aan de inboedel bij brand- of waterschade kan hoog oplopen. Een inboedelverzekering kan voorkomen dat je deze kosten zelf moet betalen. Ook als je door brand of een grote waterlekkage tijdelijk niet thuis kan wonen kan je vaak een beroep doen op de inboedelverzekering. Ons advies is dan ook een inboedelverzekering met uitgebreide gevarendekking te nemen. 

Vergoeding schade

Volgens het huurrecht is de WBVG niet snel aansprakelijk voor inboedelschade. Heb je schade in de woning? Meld het dan bij je inboedelverzekering. Een inboedelverzekeraar vergoedt schade vaak op basis van nieuwwaarde. Heb je géén inboedelverzekering? Dan kunnen wij maar weinig voor je betekenen. Heb je wél een inboedelverzekering maar vergoedt de verzekeraar de schade niet? Dan kun je contact met ons zoeken om samen de beste manier te vinden om de schade te beperken.

Vragen? Voel je vrij om contact met ons te zoeken!