Tips & Tricks: Ventileren

Nu de buitentemperatuur lager is leek het ons wel slim om aandacht te besteden aan ventilatie.Veel mensen zijn in het stookseizoen geneigd om alle ramen en deuren potdicht te houden want anders stook je voor de mussen. Begrijpelijke gedachte, maar snijdt ze ook hout?

Ventileren

Alle experts zijn het erover eens: ventileren is het allerbelangrijkste voor een gezond klimaat in je woning. Door ventilatie wordt vervuilde, vochtige binnenlucht afgevoerd en vervangen door frisse, drogere buitenlucht. Slecht geventileerde (werk)ruimtes kunnen o.a. zorgen voor vochtproblemen, schimmelvorming, stankoverlast en gezondheidsklachten. Er zijn een aantal manieren om te ventileren:

  • Spuien of luchten
  • Continue ventilatie (natuurlijk of mechanisch)

De geleerden zijn het er niet over eens wat nu de beste manier van ventileren is. Wij denken dat beiden manieren prima kunnen zijn, een en ander hangt sterk af van de hoeveelheid vocht die je in een bepaalde ruimte produceert. Pássend ventileren, dat is hoofdzaak. Hieronder een stukje uitleg over die manieren van ventileren.

Spuien of luchten

Spuien of luchten heeft als doel in een korte tijd grote hoeveelheden lucht in een woning te verversen. Dit doe je door een deur of raam enige tijd open te zetten. Op de winterdag voelt het wat tegenstrijdig om even een half uur wat ramen tegen elkaar open te zetten. Het botst met onze andere wens: het behouden van warmte. De warmte zit echter voor een groot deel in het pand zelf, in de wanden, in je meubels. Op het moment dat je klaar bent het spuien zal je merken dat de ruimte weer snel op temperatuur is omdat er nog veel stralingswarmte vanuit de objecten om je heen komt. Het kost minder energie om een ruimte met droge lucht te verwarmen. Per saldo bespaar je energie dankzij spuien!

Continue ventilatie

Andere onderzoeken pleiten juist voor continue ventilatie. Even een half uurtje een raam open zetten is niet voldoende om een ruimte in een huis te ventileren, zo stelt men. Zodra het raam weer wordt gesloten, hoopt het vocht uit de woning zich weer op en bent je terug bij af. Ventileren moet dus 24 uur per dag. Continue ventileren is mogelijk door:

  • Het altijd open houden van de luchtroosters in ramen of gevels,
  • Een raampje open laten op de kierstand,
  • Als er mechanische ventilatie in je woning zit is het wijs om deze ook daadwerkelijk aan te hebben. Vochtige lucht wordt door de ventilator afgevoerd en verse, droge lucht via de raam- of gevelroosters of je raam zelf aangetrokken.

Ventileren ook in het stookseizoen?

Het klinkt nogmaals wat tegenstrijdig om koude lucht van buiten binnen te laten in het stookseizoen, of het nu door middel van spuien of het continue open houden van de ventilatieroosters is. Toch is dit geen energieverspilling.

Vochtige lucht warmt minder snel op, dus is het zaak de luchtvochtigheid binnenshuis te beperken. Mensen staan er vaak niet bij stil hoeveel vocht er in een gemiddelde woning wordt geproduceerd. Alleen al door bijvoorbeeld je kamerplanten, die natte was aan het wasrekje, het gebruik van een waterkoker, koken, douchen of slapen (een halve liter zweet/ademvocht per persoon per nacht).

Een al te droge lucht (vaak veroorzaakt door een loeiende centrale verwarming) is overigens ook niet erg gezond, streef naar een luchtvochtigheid van 40 a 60% procent.

Oh, over dat stoken: de thermostaat een paar graden terugdraaien als je het huis verlaat, is beter dan de verwarming altijd op volle kracht aan laten staan. Natuurlijk hoef je de verwarming niet uit te zetten als je een halfuurtje weg bent. Maar als je langere tijd weggaat of naar bed gaat, draai de thermostaat dan een uur van tevoren wat terug. Het huis blijft die periode nog even op temperatuur. Wij adviseren om ’s nachts een graad of 15 aan te houden in de ruimtes waarin je stookt. Dan wordt het huis niet ijskoud en duurt het ook niet al te lang om de kamers weer op te warmen. Als het ’s nachts al te veel afkoelt, kost dat wel energie en geld om de boel weer warm te krijgen. Draai de thermostaat dus niet ’s nachts op 5 graden, dat kost veel te veel energie.

Let op: bovenstaande verhaal over stoken gaat niet op voor woningen met zogeheten lage temperatuurverwarming, zoals wand-of vloerverwarming. Daarbij is het zaak om zo gelijkmatig mogelijk te blijven stoken op een constante temperatuur, simpelweg omdat het ook te lang duurt om de ruimte weer op temperatuur te brengen.

Doe er je voordeel mee!

 

Posted in nieuws, tips 'n' tricks |