Tegemoetkoming blokaansluiting

Vorig jaar werd bij de algemene beschouwingen aangekondigd dat de overheid steunmaatregelen zou optuigen voor huishoudens in verband met de gestegen energiekosten. Op dat moment was er nog niets bekend over regelingen voor woningen met blokaansluiting, dat wil zeggen één centrale warmtebron of elektriciteitsmeter voor meerdere woningen/eenheden/kamers. Dat betekende dat het leeuwendeel van onze huurders buiten de boot viel.

In februari heeft op de website van de WBVG het nieuwsitem ‘Tegemoetkoming Energiekosten’ gestaan waarin het volgende stond te lezen: ‘Zoals eerder al aangekondigd gaat het kabinet ook wat doen in tegemoetkoming van energiekosten voor huizen met blokverwarming en/of blokelektriciteit. Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen.’

Begin april is er daadwerkelijk een regeling vastgesteld, genaamd ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)’. Vanaf eind april was het mogelijk om aanvragen in te dienen. We adviseren jullie om, als jullie nog géén aanvraag hebben gedaan, dit alsnog te doen. Het is tot 31 oktober 2023 mogelijk om van deze regeling gebruik te maken, daarna niet meer. Hieronder vind je de link waarmee je meer informatie over de regeling en de voorwaarden kunt vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-tegemoetkoming-aan-voor-de-energiekosten-bij-een-blokaansluiting

Ter info, één pand heeft inmiddels de aanvraag gedaan en ook daadwerkelijk een teruggave gehad. Uit die ervaring bleek dat het weliswaar wat tijd en inzet kost om de aanvraag juist in te dienen maar ook dat het zeker mogelijk is en dat de teruggave loont. Succes! 

 

Posted in nieuws |