Wat moet er in de prospectus staan?

De Woonkr8-corporaties vragen je om een prospectus te schrijven waarin je je ideeën weergeeft.

Die prospectus helpt je om je plannen scherp te formuleren en zó weer te geven dat een woningcorporatie kan bepalen of zij de aangewezen partij is om samen met jullie het plan verder te ontwikkelen en te realiseren.

In de prospectus moeten de volgende drie thema’s aan bod komen:

Thema 1: Formuleer je visie, je kernwaarden en je uitgangspunten.

Hiermee kun je aangeven wat jullie motieven zijn. Denk hier goed over na want aan de hand van dit thema leg je het fundament voor het hele verdere proces.

Thema 2: Welke doelen streef je na?

Welke zaken wil je bereiken? Dit thema geeft een beschrijving van het beoogde resultaat. Hierin worden onder andere de ruimtes benoemd: functies, aantallen, oppervlaktes, woonlasten, etc.

Thema 3: Richt je eigen organisatie in.

Je hebt een gezonde, goed georganiseerde gemeenschap nodig met voldoende binding en draagkracht om het initiatief te laten slagen. Hoe pak je dat aan?

Deze drie thema’s beschrijf je in de prospectus en je legt deze voor aan de WBVG voor reactie.

Ter ondersteuning zal je op deze website prospectus-voorbeelden van andere initiatieven kunnen vinden. Ook jouw prospectus zullen we hier als download beschikbaar stellen als voorbeeld voor toekomstige initiatieven.

 

terug naar FAQ                    naar de vorige vraag                    naar de volgende vraag