“Samen bouwen aan de buurt”

De Provincie Gelderland maakte in oktober bekend €100.000 extra in te zetten voor burgerinitiatieven die de haalbaarheid van hun gezamenlijk woningbouwproject willen onderzoeken. Met het nieuwe budget konden dit jaar nog nieuwe wooninitiatieven aan de slag. De regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gaat volgend jaar door.

Al meer dan 100 wooninitiatieven zijn er sinds de regeling gestart en aan nieuwe initiatieven geen gebrek. Ook vanuit gemeenten wordt getracht deze initiatieven een kans te geven door locaties beschikbaar te stellen, speciaal voor CPO-groepen.

De Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8  zet zich er ook voor in om nieuwe initiatieven aan te jagen. Door onderzoek, begeleiding en publiciteit. Ook heeft de coalitie zich ingezet om de CPO-regeling van de provincie overeind te houden.

Deze coalitie wordt gevormd door 7 woningcorporaties uit de regio Arnhem-Nijmegen waaronder uiteraard de WBVG.

Recent hebben we dit filmpje gepresenteerd:

Heb je zelf een idee voor een collectieve woonvorm? Kijk voor meer informatie hier en neem gerust contact op!

Posted in Geen categorie, nieuws |