Reguliere onderhoudsmelding

Onderhoudsmeldingen kunnen eenvoudig met het hieronder weergegeven automatische meldingsformulier worden doorgegeven. Na je melding zal er -afhankelijk van de urgentie- direct dan wel in een later stadium contact met je worden opgenomen. Een heldere omschrijving van het probleem helpt ons bij het uitzetten van de melding bij de juiste partij. Ook foto’s geven ons vaak veel extra informatie. Tip: controleer wél van te voren in het onderhouds-ABC of de melding daadwerkelijk bij de WBVG hoort of door jullie zelf opgepakt moet worden. Bij twijfel kan je natuurlijk contact zoeken. 

 

    Als melden via dit formulier niet lukt, klik dan hier voor een directe download van het meldingsformulier. Dit kan vervolgens gemaild worden naar onderhoud@wbvg.nl.