Passend toewijzen

Woningcorporaties moeten zich richten op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Daarnaast zijn woningcorporaties verplicht de juiste woning aan de juiste huurder toe te wijzen, betaalbare huurhuizen mogen niet aan iedereen verhuurd worden. De gewijzigde Woningwet geeft corporaties daar regels voor, een van de belangrijkste voorwaarden is dat huurders een woning krijgen die aansluit bij hun inkomen. Dit heet passend toewijzen.

Inkomensverklaring

Ook de WBVG moet passend toewijzen. Alleen gaan wij helemaal niet over de verhuur van de ruimtes aan individuele bewoners, de WBVG verhuurt haar panden aan woonverenigingen die vervolgens de eenheden weer (onder)verhuren aan haar bewoners. In deze situatie wordt een woonvereniging als intermediaire verhuurder gezien. Ook bij intermediaire verhuur zijn de eisen voor inkomenstoetsing en verantwoording onverminderd van toepassing, de verantwoordelijkheid ligt dus feitelijk bij de pandvereniging. 

Zorg dus altijd dat er bij een aanname-gesprek wordt getoetst of het inkomen van de aspirant-bewoner niet te hoog is, om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Dit kan door te vragen om een inkomensverklaring (voorheen IB60- en IBRI-formulier). Dit is een officiële verklaring van de belastingdienst met daarop je inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar (ook wel je geregistreerd inkomen). Je kan een inkomensverklaring opvragen via de website van de Belastingdienst (zie linkje hierboven) of via de Belastingtelefoon, 0800-0543. Houd daarbij je BSN-nummer bij de hand, dit heb je nodig. Soms ontbreken de inkomensgegevens bij de Belastingdienst. Ook kan het actuele inkomen (flink) gedaald zijn ten opzichte van het inkomen dat bekend is bij de Belastingdienst. Dan kan het inkomen óók gecontroleerd worden aan de hand van bijvoorbeeld een loonstrookje of jaaropgave.  

De nieuwe bewoner dient de inkomensverklaring/jaaropgave na ontvangst aan ons op te sturen/aan ons te mailen of, liever nog, komen brengen. We kunnen dan gelijk even kennismaken en wat meer informatie geven over de WBVG. Maak ajb. wél even een afspraak, zodat je er zeker van bent dat de koffie/thee klaar staat. Pas nadat is vastgesteld dat er inderdaad aan de inkomensgrenzen wordt voldaan kan er een huurovereenkomst tussen de pandvereniging en de nieuwe bewoner worden opgesteld. Dit wordt gedaan door de pandvereniging, wij hebben enkel huurcontracten met de verenigingen zelf.

Het bestuur van de pandvereniging zal jaarlijks om de wijzigingen in verhuur én een bestuursverklaring worden gevraagd. In deze bestuursverklaring verklaart de woonvereniging dat alle verhuringen conform de wettelijke eisen (juist) zijn toegewezen en verantwoord en dat haar verantwoording op dit punt ook volledig is.

Heeft passend toewijzen gevolgen voor zittende huurders?
Nee, passend toewijzen heeft alleen betrekking op personen die ergens nieuw komen te wonen. Als je inkomen tijdens je woonduur hoger wordt dan de vastgestelde grens heeft dat geen gevolgen en kan je gewoon blijven wonen. Als je binnen hetzelfde pand van wooneenheid wisselt heeft dat echter wél gevolgen, officieel verhuis je dan (ook al is het binnen hetzelfde pand/op hetzelfde adres) en moet je opnieuw voldoen aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen

Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van de vrijgekomen sociale wooneenheden (dus níet van het totale woningbezit) toewijzen aan bewoners met een jaarinkomen tot € 39.055 (prijspeil 2020).

10% van de vrijgekomen woningen mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020). Nog eens 10% van de vrijgekomen woningen mogen wij toewijzen zonder te kijken naar het inkomen van de bewoners.

Zoals aangegeven gaat het om een heel beperkt deel van de wisselingen die boven de grenzen mogen uitkomen. In de praktijk houdt dat in, dat wanneer er binnen één jaar in totaal van ons bezit tien wooneenheden vrijkomen, er één van deze wooneenheden aan iemand met een hoger inkomen kan worden toegewezen. Als WBVG zijnde hebben we niet veel mutaties op jaarbasis, dus in principe moeten nieuwe huurders onder de eerste inkomensgrens zitten om in aanmerking te komen. Wanneer dit bij kandidaten niet het geval is, ga dan eerst in overleg met de WBVG vóórdat de woning wordt toegewezen. Dit om problemen en verdriet achteraf te voorkomen.

Zorg er zelf voor dat je regelmatig checkt wat de huidige grenzen zijn, dit kan je vinden op internet maar is ook via de WBVG te achterhalen. Mocht je na bovenstaande vragen hebben, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.