Onderhouds-ABC

De huurder en de verhuurder moeten er samen voor zorgen dat de woning in goede staat is én blijft. Maar welk onderhoud is nu voor de verhuurder en welk onderhoud voor de huurder zelf? Even kort door de bocht: grote reparaties en groot onderhoud zijn verantwoordelijkheid van de verhuurder, klein (dagelijks) onderhoud is in de regel voor rekening van de huurder. Uitgangspunt is het besluit ‘Kleine herstellingen’ uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7. Om een en ander wat te verduidelijken is de onderhoudsverdeling vastgelegd in een onderhouds-ABC, een document waarin de meest voorkomende elementen alfabetisch zijn gerangschikt. Recent hebben we dit ABC opnieuw onder de loep genomen, klik hier voor de nieuwste versie.

Het onderhouds-ABC zal -los van de huurovereenkomst- tussentijds geactualiseerd/aangevuld worden wanneer nodig, vanzelfsprekend enkel binnen de kaders van de wetgeving. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele versie.