Onderhouds-ABC

De huurder en de verhuurder moeten er samen voor zorgen dat de woning in goede staat is én blijft. Maar welk onderhoud is nu voor de verhuurder en welk onderhoud voor huurder? Deze afspraken zijn vastgelegd in het onderhouds-ABC, zie linkje iets verder beneden.

Even kort door de bocht: grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder, klein dagelijks onderhoud is in de regel voor rekening van de huurder. Uitgangspunt van deze lijst is het besluit ‘Kleine herstellingen’ uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7

We hopen hiermee een duidelijk en overzichtelijk document te hebben gerealiseerd! Klik hier voor het onderhouds-ABC.

ps. Deze onderhoudsverdeling zal -los van de huurovereenkomst- tussentijds geactualiseerd/aangevuld worden, vanzelfsprekend enkel binnen de kaders van de wetgeving. Kijk dus af en toe of je de meest actuele versie gebruikt.