Woonverenigingen Nijmegen

Collectief wonen biedt oplossingen voor veel van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het legt in mindere mate beslag op de woonvoorraad, door het delen van middelen wordt de ecologische voetafdruk kleiner en het zijn kleine gemeenschappen waar mensen naar elkaar omkijken. Omdat mensen zichzelf organiseren, en zo regie hebben over hun eigen woonomgeving, worden zorgzame en actieve burgers gecreeerd.

In die zin is het gek dat de collectieve woonvorm nog altijd tegen veel problemen aanloopt, die de andere woonvormen, koop en sociale of particuliere huur, niet kennen. Financiering, toewijzingssystematiek, wet- en regelgeving maken het mensen onnodig moeilijk om een woonvereniging op te richten.

Daarom niet gek, maar wel zorgelijk dat in een stad als Nijmegen het aantal woonverenigingen afneemt. Goed dat Groen Links daar bij monde van Marieke Smit aandacht voor vraagt.

https://www.rn7.nl/57755-van-de-180-woonverenigingen-in-nijmegen-zijn-er-nog-maar-120-over

Posted in nieuws |

Voorzitter RvT

Onze voorzitter heeft er bijna twee termijnen opzitten, vandaar zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze Raad van Toezicht.

De wereld van de Volkshuisvesting is volop in beweging, en de Collectieve Woonvorm staat volop in de belangstelling. Onze vereniging verandert volop mee, met een aantal wisselingen in onze RvT en een bestuurderswissel op komst.

We zijn op zoek naar een voorzitter die deze veranderprocessen mede vorm kan geven, en onze vereniging verder kan helpen in het realiseren van onze strategische visie. Een interessante functie voor eenieder die de collectieve woonvorm een warm hart toedraagt.

Hebben we je interesse gewekt, klik dan hier voor de vacature tekst.

 

Posted in nieuws |

Inspiratiemarkt Collectieve woonvormen

Collectief Wonen, iets voor jou?

Collectieve woonvormen zijn er in alle soorten en maten. In koop en huur en tussenvormen, in nieuwbouw en verbouw, van kleinschalige wooninitiatieven tot grotere gemeenschappen. Collectieve woonvormen zorgen voor meer betaalbare en duurzame woningen, lagere woonlasten en meer sociale betrokkenheid tussen mensen.

Wil je meer weten over hoe je een collectief wooninitiatief start, hoe je een groep vormt en over de zoektocht naar een locatie en financiering? Zet dan vrijdagochtend 17 mei in je agenda. Op die dag laat je je inspireren door pitches van vragers en aanbieders, diverse workshops en een markt met informatie rondom collectief wonen. Deze ochtend vindt plaats op het Huis der Provincie in Arnhem.

Voor wie

De inspiratiemarkt is voor ge√Įnteresseerden, initiatiefnemers en organisaties die willen bijdragen aan samen bouwen en wonen in Gelderland.

Aanmelden kan als het programma en de workshops meer definitief zijn. Wil jij een uitnodiging ontvangen? Geef dan je emailadres door aan actieplanwonen@gelderland.nl en ontvang op een later tijdstip de link naar de uitnodiging om je aan te melden.

Deze inspiratiemarkt wordt georganiseerd door:
Provincie Gelderland, Leefbaarheidsalliantie, Cooplink, De Collectieve Huisvesters en het Platform ZorgSaamWonen.

Wil je al wat inspiratie opsnuiven? Kijk dan eens op deze pagina van de provincie Gelderland. 

En bezoek op zaterdag 18 mei een woongemeenschap tijdens de jaarlijkse www.gemeenschappelijkwonendag.nl. Een dag om gemeenschappelijk wonen beter te leren kennen door bij een of meer woongemeenschappen op bezoek te gaan. Om te kijken en te horen hoe bewoners hun idealen proberen te verwezenlijken. 

Posted in nieuws |

Gelderse Woonmiddag

Op donderdagmiddag 18 april organiseert provincie Gelderland weer een Gelderse woonmiddag voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, corporaties en marktpartijen. Van 11.30 tot 17.30 uur kunt u op het Huis der Provincie (Markt 11) interessante sessies bijwonen over uiteenlopende woonthema’s. Alle sessies hebben een link met ons doel tot en met 2030 ruim 104.000 woningen te realiseren in Gelderland.

Keuze uit verschillende thema’s
Na de lunch starten we met een plenaire sessie. Daarin gaan we kort in op onderwerpen als de woningbouwaantallen voor de periode tot en met 2035 en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Daarna heeft u de keuze om in 2 rondes verdiepende sessies bij te wonen. Uiteraard is er tussendoor en tijdens de borrel voldoende tijd om te netwerken. Tijdens de pauze kunt u vragen stellen over een aantal specifieke onderwerpen. Op deze website kunt u meer lezen over de inhoud van deze sessie en kunt u zich hiervoor aanmelden.

Programma
Op deze pagina leest u meer informatie over het programma in hoofdlijnen.

Verdiepende sessies
U kunt in 2 rondes verdiepende sessies bijwonen. Van spreidingswet tot woningsplitsen en van samenwerking tussen overheid en bouwers tot flexwonen. Op deze pagina leest u meer over deze sessie. U moet zich vooraf voor deze sessies aanmelden via het aanmeldformulier.

Posted in Geen categorie, nieuws |

Inspirerende avonden met de WBVG op 31/1 en 1/2

Bestuurder WBVG en voorzitter De Warren spreken tijdens programma Pakhuis de Zwijger en de Architect over Goed Wonen

Goed wonen vraagt om een huis dat ruimte biedt aan wat je nodig hebt en meebeweegt als je behoeftes veranderen, maar ook een straat waarin je je buren spreekt en een wijk waar je trots op bent.

Hoe we in Nederland allemaal zo fijn mogelijk kunnen wonen is een maatschappelijk, maar ook een architectonisch vraagstuk. Mogelijke antwoorden zijn te vinden in voorbeelden uit het verleden, slimme plattegronden, trefzekere details en nieuwe gemeenschappelijke woonvormen. Dat blijkt in het nieuwste magazine Goed wonen.

Magazine van de Architect over ‘goed wonen’.

Sprekers

Op 31 januari brengen we de editie tot leven in Pakhuis de Zwijger met enkele woningbouwexperts. Hoofdredacteur van de Architect Merel Pit modereert het programma. Aanwezig bij deze avond zijn:

Bernard Smits¬†is bestuurder van Woningbouwvereniging Gelderland. Vanuit die positie zet hij zich in voor collectief wonen in zelfbeheer. Hiernaast is hij de medeoprichter van Cooplink, de landelijke vereniging voor woonco√∂peraties. Hij noemde die woonvorm naast koop en huur ‘d√© derde woonvorm’, tijdens een¬†interview¬†met Charlotte Thomas.

Chandar van der Zande is voorzitter van de bekendste wooncoöperatie van Nederland: De Warren. Vijftig bewoners bouwden samen een woongebouw met Natrufied Architecture. De 36 wooneenheden zijn 20 tot 70 vierkante meter groot en delen het sanitair en de keuken.

Gus Tielens, architect en samen met Mike Korth oprichter van korth tielens architecten. Het bureau werkt voornamelijk aan bruggen en woningbouw. Bij beide opgaven draait het om het maken van stukken stad ‚Äėwaar we in geloven‚Äô, vertelde Tielens in een interview met¬†de Architect. Recente voorbeelden van sociale woningbouw van het bureau zijn¬†Spaarndammerhart¬†in samenwerking met Marcel Lok_Architect en de¬†Eenhoornblokken.

Architect¬†Marieke Kums¬†richtte in 2010 STUDIO MAKS op, nadat ze klaar was met haar studie aan zowel het MIT in Boston als de TU Delft. Het internationale ontwerpbureau wil nieuwe omgevingen cre√ęren voor allerlei soorten mensen, op elke denkbare schaal: van stedelijke regio‚Äôs tot steden en van gebouwen tot kunstinstallaties, maar ook woningbouw. Kums behoorde in 2018 tot de veertig meest veelbelovende architecten van Europa.

Marcel Barzilay is architect, afgestudeerd in restauratie en hergebruik. Na zijn studie werkte hij in Namibi√ę en Twente aan een breed scala projecten: onderwijs- en zorggebouwen, stedenbouwkundige plannen en interieur, maar ook woningbouw. In 2016 richtte hij het bureau MB/a op en in 2018 Barzilay+Ferwerda woon+wijkvernieuwers, samen met Ruben Ferwerda. Het duo specialiseert zich in de jarenzestig- en zeventigstad.

Vincent van der Klei is oprichter van en partner bij Studioninedots. Het bureau heeft zich ontwikkeld in het transformeren van complexe, stedelijke locaties, waar ze de gebouwde omgeving vervlechten met het sociale weefsel van de stad. Een recent voorbeeld hiervan is sociale woningbouwcomplex De Jakoba in de wijk Overhoeks in Amsterdam-Noord.

Fotograaf¬†David Meulenbeld¬†stelt een slideshow samen van de foto‚Äôs die hij maakte in Kattenbroek, de fantasierijke woonwijk in Amersfoort van stedenbouwkundige Ashok Bhalotra uit de jaren tachtig. In de woonwijk stuitten hij en redacteur¬†Charlotte Thomas op onder meer woningen met kattenoren, ‚Äėru√Įnewoningen‚Äô en een bastion van een brandweerkazerne.

 

Het CPO-platform Nijmegen organiseert een inspiratie-avond op 1 februari in Nijmegen

‘Inspiratie-avond wonen zonder grenzen(2)‚Äô

Op 18 maart 2023 Heeft het CPO-platform Nijmegen een eerste Inspiratie dag ‚Äėwonen zonder grenzen georganiseerd‚Äô. Op donderdagavond 1 februari 2024, organiseren we in samenwerking met gemeente Nijmegen de tweede inspiratieavond!

Het is een bijeenkomst die gericht is op ori√ęntatie en ondersteuning van mensen die op zoek zijn naar nieuwe vormen van wonen en er veel vragen over hebben (kleiner, duurzamer, samen).

We organiseren ‚Äėronde tafelgesprekken’ rondom vier thema‚Äôs.

  • Gemeente-initiatieven
  • Wooncollectief zoekt leden en v.v.
  • Een CPO worden, wat komt erbij kijken
  • Info over woonco√∂peraties/collectieven opzetten

Wil je meer weten, heb je vragen, kom dan op 1 februari 19.30 uur naar Roomsch Leven (Heijendaalseweg 239) en geef je op via https://shorturl.at/kuvK8

Het CPO-platform Nijmegen

Posted in nieuws |

Lid RvT gezocht!

Zin om je steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging? Reageer dan snel op deze vacature.

Hierbij een link naar de vacature : https://www.wbvg.nl/wp-content/uploads/2023/12/20231208-Concept-vacaturetekst-V265-Kopie-2.pdf

vacatureteks tRvT

 

 

 

 

 

Posted in nieuws | Tagged |

Wonen buiten de box

Artikel 22 van de Grondwet: Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

Decennialang is bovenstaande taak verwaarloosd door opeenvolgende kabinetten. Een heilig geloof in de markt heeft een ongekende wooncrisis veroorzaakt, waar de gevolgen nog lang voelbaar zullen zijn.

De overheid zal de regie moeten terugpakken, en wat ons betreft ook veel meer ruimte overlaten aan bewoners om hun leefomgeving vorm te geven. In deze uitzending van Tegenlicht een aantal mooie voorbeelden van creatieve oplossingen die ons uit deze crisis kunnen leiden.

Wonen

Posted in nieuws |

Trots als een pauw

Jaren geleden alweer is het kruis op het torentje van de kapel van Casa de Pauw verwijderd, het was in een bar slechte staat en niet langer verantwoord het te laten staan. Vervolgens heeft het kruis een hele poos ergens opgeslagen gestaan, wachtend op het broodnodige herstel. Kort geleden is het kruis niet alleen hersteld maar heeft het ook een heuse metamorfose ondergaan. Het kruis is, met respect voor de oude vormgeving, omgevormd tot een prachtige windwijzer m√©t pauw die, net als op een kerktoren, mee draait op de wind. Hieronder een kleine foto-impressie en bij deze een dikke ‘pluim’ voor bewoners Astrid en Nina, die dit proces van A tot Z hebben geregeld. De WBVG is zo trots als een pauw op het bijzonder fraaie resultaat!¬†

Op de laatste foto zie je de maker, kunstenaar en metaalbewerker Niels van Beuningen. Mooi man! 

 

Posted in Geen categorie, nieuws |

Kennisdeelsessie

Cooplink gaat weer kennis delen. Woensdagavond 25 oktober praten we over ‚ÄėRechtsvormen‚Äô. Welke rechtsvorm(en) zijn mogelijk voor bewonersinitiatieven en waarop baseer je je keuze dan?

Een wooncoöperatie heeft altijd een rechtspersoonlijkheid, denk aan een vereniging, stichting of coöperatie. Welke het wordt heeft gevolgen voor je besluitvorming, maar bijvoorbeeld ook voor financiering, subsidies en belastingen. Wil je weten welke combinaties slim zouden kunnen zijn? Doe dan mee.

Online sessie
De sessie is online via Zoom. De inlogcodes ontvang je na aanmelding per mail. Voor leden is de sessie gratis, niet-leden krijgen een open betaalverzoek. Je bepaalt dus zelf wat je betaalt. Of je wordt snel lid!

Meld je snel aan
De sessie is al aanstaande woensdag maar je bent zeker nog van harte welkom. Laat je ons even weten bij welk wooninitiatief jij betrokken bent? En in welke plaats of regio? Hebben jullie al een naam? 

Graag tot 25 oktober!

 
Posted in nieuws |

Publicatie: ‘Together, ruimte voor collectief wonen’

Darinka Czischke is Associate Professor Housing and Social Sustainability aan de TU Delft en doet onderzoek naar alternatieve woonoplossingen. Op 24 oktober lanceert ze samen met Marije Peute en Sarah Brysch het boek ‘Together, ruimte voor collectief wonen’. Het is een verzameling van essays, data en casestudies in Nederland en andere Europese landen. In het boek worden de mogelijkheden van collectief wonen in kaart gebracht, welke uitdagen in het verschiet liggen en hoe deze te overwinnen.

https://www.collectievekracht.eu/collectievenlab/nieuws/2566983.aspx?t=%E2%80%98Ook-collectief-wonen-kan-nog-democratischer%E2%80%99-

Posted in nieuws |