CVEG Zuiderveld kan van start!

Zuiderveld, een Ecodorp in de Waalsprong

Vandaag, 24 januari, tekenen CVEG, Talis, Trebbe en WBVG de contracten voor de bouw van ‘Ecodorp Zuiderveld’. Een nieuwe leefgemeenschap in Nijmegen Noord. De ondertekening is een bijzonder moment: na een intensieve voorbereiding samen met bewoners, gaat de bouw in juni aanstaande ook daadwerkelijk van start. Ongeveer de helft van de nieuwe bewoners van de sociale huurwoningen en –appartementen is al bekend. De leefgemeenschap (CVEG) is samen met Talis opdrachtgever voor de plannen. De WBVG ondersteunt CVEG in het proces en gaat Ecodorp Zuiderveld straks aan CVEG verhuren. De gemeente Nijmegen staat achter de plannen en noemt het qua architectuur en invulling een ‘zinvolle afwijking’ van de rest van Zuiderveld.

‘De afwijking is ook daadwerkelijk zinvol te noemen, omdat Ecodorp Zuiderveld de hele buurt wat gaat brengen. De architectuur is anders dan de rest van Zuiderveld en open. Ook de andere buurtbewoners zijn welkom in de ontmoetingsruimten van ons Ecodorp”, vertelt Suzanne Bos, één van de toekomstige bewoners van Zuiderveld.

Een ‘dorp’ in een wijk.
Zuiderveld is de nieuwste woonwijk van de Waalsprong. Het ligt ten noorden van de Grote Boel. Het wordt een typische buitenwijk met zo’n 600 woningen. Er komen voornamelijk koopwoningen en daarnaast ook sociale huurwoningen. Én we bouwen hier samen iets bijzonders, namelijk Ecodorp Zuiderveld. Dit wordt een leefgemeenschap met 46 woningen voor CVEG. Alle andere woningen in de wijk zijn in de afgelopen twee jaar al gebouwd. De voorbereidingen voor de bijzondere plannen van Ecodorp Zuiderveld waren intensief en hebben daardoor wat langer geduurd.

Ecologisch bouwen, hoe dan?
Bij de bouw van Ecodorp Zuiderveld worden de moderne technieken om ecologisch te bouwen en te leven gecombineerd met de traditionele waarden van een dorp van vroeger. Hoogte 2 Architecten heeft het ontwerp van de woningen, de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten gemaakt. Er zijn tal van ecologische voorbeelden in dit project. Zo wordt bij de bouw isolatiemateriaal van tweedehands textiel in het dak verwerkt. Ook worden restpartijen baksteen gebruikt. Er worden verschillende duurzame maatregelen getroffen, die duurzaam wonen en leven, met een lager energieverbruik, mogelijk maken. Trebbe heeft in de Waalsprong al diverse projecten gebouwd, ook voor Talis, alleen nooit ecologisch. “Trebbe loopt voorop in het optimaliseren van het bouwproces. Met de bouw van dit project kunnen we onze standaarden verder ontwikkelen rondom duurzaam, ecologisch en circulair bouwen”, geeft Johan Bombach, directeur Trebbe, aan.

Het wonen, ook ecologisch
Er komt een grote gemeenschappelijke tuin die de bewoners met elkaar op een ecologische manier aanleggen en onderhouden. Deze is door landschapsarchitect Le Far West ontworpen. Auto’s en apparatuur worden gedeeld. Michel Pott, de projectmanager van Talis legt uit dat de bewoners ook sociaal duurzaam gaan wonen: “CVEG kwam in 2017 met een woondroom bij ons: mensen die zorg vragen en mensen die deze zorg willen dragen, wonen samen bij elkaar. Ze kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen. Iedereen levert een bijdrage aan iets dat bij hem of haar past. Dit spreekt ons heel erg aan. Vandaag zijn we een stap dichter bij deze droom.”

Planning en een woning huren
Medio 2020 start de bouw. Begin 2021 zullen de laatste woningen worden opgeleverd. Geïnteresseerden voor deze woonvorm kunnen contact opnemen met CVEG.

Bernard Smits (WBVG), Johan Bombach (Trebbe), Ronald Leushuis (Talis), Marian Aarts en Suzanne Bos (CVEG) tekenen de contracten

Ook andere woongemeenschappen
Talis heeft de afgelopen vijf jaar in nauwe samenwerking met WBVG al drie woongroepen gerealiseerd: Iewan (de strowijk), Eikpunt (meergeneratie wonen) en Villa Sterappel. WBVG levert daarbij het specialisme in het beheer van bewonersgroepen en in het begeleiden van deze groepen tijdens de projectontwikkeling. De WBVG is daarin voor Talis een onmisbare partner, net als de bewonersgroep zelf natuurlijk.

Posted in nieuws |

Mijn Huis Staat in Gelderland

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland.  De provincie Gelderland wil deze woningzoekenden helpen. Een deel van de oplossing ligt in de gebouwen die nu leeg staan. Dit voorjaar lanceert de provincie daarom de nieuwe SteenGoed challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’, waarin bewonersgroepen worden gezocht die op zoek zijn naar een woning en ze te koppelen aan leegstaande gebouwen. Samen met de provincie maken zij een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied.

Gedeputeerde Peter Kerris daagt iedereen in deze boodschap uit om leegstaande gebouwen aan te melden.

Vanaf januari tot en met 1 april 2020 is de provincie op zoek naar leegstaande gebouwen en braakliggende gronden binnen de bebouwde kom die in aanmerking komen voor woningbouw. Eigenaren worden opgeroepen om met de provincie in gesprek te gaan. Zij kunnen mailen naar steengoedbenutten of bellen met Floris Valkenburg (026-3598195) of Aukje Las (026-3599576).

Deze challenge is een steengoed initiatief van de provincie en een uitgelezen kans voor bewonerscollectieven om hun gedroomde gebouw te vinden!

De WBVG draagt deze actie een warm hart toe en draagt graag bij aan het slagen van deze challenge. Dat geldt ook voor de Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8

Neem daarom ook gerust contact met ons op als je interesse of vragen hebt.

Posted in nieuws |

“Samen bouwen aan de buurt”

De Provincie Gelderland maakte in oktober bekend €100.000 extra in te zetten voor burgerinitiatieven die de haalbaarheid van hun gezamenlijk woningbouwproject willen onderzoeken. Met het nieuwe budget konden dit jaar nog nieuwe wooninitiatieven aan de slag. De regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gaat volgend jaar door.

Al meer dan 100 wooninitiatieven zijn er sinds de regeling gestart en aan nieuwe initiatieven geen gebrek. Ook vanuit gemeenten wordt getracht deze initiatieven een kans te geven door locaties beschikbaar te stellen, speciaal voor CPO-groepen.

De Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8  zet zich er ook voor in om nieuwe initiatieven aan te jagen. Door onderzoek, begeleiding en publiciteit. Ook heeft de coalitie zich ingezet om de CPO-regeling van de provincie overeind te houden.

Deze coalitie wordt gevormd door 7 woningcorporaties uit de regio Arnhem-Nijmegen waaronder uiteraard de WBVG.

Recent hebben we dit filmpje gepresenteerd:

Heb je zelf een idee voor een collectieve woonvorm? Kijk voor meer informatie hier en neem gerust contact op!

Posted in Geen categorie, nieuws |

Feestelijke start Vereniging Cooplink

Alle initiatieven voor collectief wonen in zelfbeheer zijn uitgenodigd voor de feestelijke oprichting van de vereniging Cooplink.

Dat gebeurt op een bijeenkomst van Cooplink op zaterdag 30 november 2019 in Puur in Utrecht.

Sinds begin dit jaar is het “Team Cooplink” bezig om samen met !WOON, de WBVG, Woonbond en de VGW te komen tot een voorstel voor de oprichting van de vereniging Cooplink. Dat was tot nog toe niet erg zichtbaar, maar uiteraard wordt daar deze zaterdag tekst en uitleg bij gegeven.

En het zal ook feestelijk zijn, want dit is vooral een mooi moment. Lees hier meer over programma, locatie, achtergrond etc.

Maak je deel uit van een initiatief waar collectief wonen in zelfbeheer centraal staat, dan is dit je kans om je aan te melden voor deze bijzondere gelegenheid.

Ontmoet andere initiatieven en leer van elkaar. En natuurlijk kun je je vanaf zaterdag officieel als lid van Cooplink aanmelden! Zo kunnen we met zijn allen de wooncoöperatie op de kaart zetten als serieus alternatief!

Meld je aan via deze link en dan zien we elkaar zaterdag in Utrecht!

Posted in nieuws |

Pomphuis Beekhuizen

Op het terrein van zwembad Beekhuizen wordt sinds 2017 gewerkt aan de renovatie van het -toentertijd- toch wat vervallen pomphuis. Na de gezamenlijke aanpak van de buitenschil (WBVG én bewonersgroep) hebben de bewoners onder andere de oude zuiveringsinstallatie verwijderd en de vele lekkages door toe- en afvoerbuizen gedicht. Sinds 2018 zijn ze bezig met de verdere aanpak van de binnenkant.
 
Eén ruimte in het pomphuis (daar waar de verwarmingsketel stond) is nu af en klaar voor gebruik, zie hieronder. De ruimte wordt verwarmd met een tegelkachel uit een afgestoten WBVG-pand.
 
 
Momenteel zijn de bewoners druk doende met het maken van een keuken en een wc-en doucheruimte in de grote ruimte waar voorheen de zuiveringsinstallatie stond, zie hieronder.
 
 
Aangezien hergebruik en circulariteit steeds meer onder de aandacht komt (en het beschikbare budget minimaal is) kunnen zij nog flink wat materiaal gebruiken om de klus te klaren. Hebben jullie misschien nog wel wat spullen liggen waar jullie van af willen? Op de speciaal ingerichte facebookpagina ‘Pomphuis Beekhuizen’ vindt je een actueel lijstje van alles waar ze nog naar op zoek zijn: https://www.facebook.com/397835774273604/posts/453862772004237/?app=fbl
Heb je wat materiaal liggen? Bel 0627376810 (Ronny)
 
Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal incidenteel te doen is?:
Pomphuis Beekhuizen 
Beekhuizenseweg 93
6881 AG Velp
 
Alvast bedankt! 
Posted in nieuws |

Entree Wolfswaard

Afgelopen maand is het buitenschilderwerk van onze monumentale woonboerderij ‘de Wolfswaard’ aangepakt. Een en ander was in goede handen bij onze schilder Gert van PZ schilders, meester in schilderwerk en restauratie.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kleurhistorisch onderzoek te doen, zodat we een volgende schilderbeurt argumenten hebben de kleuren wat te wijzigen.

De belettering boven de voordeur van Aan de Rijn 12 in Wageningen heeft daarnaast veel extra aandacht gekregen, deze is in zijn geheel overgetrokken en in oude glorie hersteld. Een pluim gaat hierbij naar de bewoners, zij hebben de voorbereiding voor deze werkzaamheden ter hand genomen én de achterzijde van de deel in de beits gezet. Top, dames en heren!

 

 

Posted in nieuws |

‘Hoe houden we ons gebouw in goede staat?’

Op 5 oktober a.s. wordt alweer de 7e landelijke Woongroependag georganiseerd.

Dit keer georganiseerd door de Oranjerie in Leiden. Je kunt je hier inschrijven.

Het thema is dit keer: “Hoe houden we ons gebouw in goede staat?” Je leest meer over het programma op de website van de Woongroependag. 

De Oranjerie Leiden

De woongroependagen zijn ontstaan uit de behoefte om vaker ‘real-life’ ontmoetingsmomenten te hebben met andere woongemeenschap bewoners.
In 2013 werd de eerste ontmoetingsdag georganiseerd in Tiel, wat in de jaren erna navolging heeft gekregen in Haarlem, Amsterdam, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en nu in Leiden.

Ieder jaar wordt de dag door een andere woongemeenschap georganiseerd.
Er is dus ook geen sprake van een formele organisatie, maar van telkens een andere woongroep die het stokje van de voorgaande overneemt.

De woongroependag is dus een informele ontmoetingsdag waar ervaringen en ideeën worden uitgewisseld over verschillende vormen en eigenschappen van collectief wonen. Elk jaar is er een ander onderwerp en programma. Soms uitgebreid en met veel verschillende sessies, soms ook minder groot of juist meer plenair. Vaak over sociale, juridische, organisatorische en financiële zaken, maar ook over nieuwbouw, renovatie en technisch beheer.

Waarom een woongroependag?

  • Door van elkaar te leren en kennis met elkaar te delen hoeft niet overal het wiel opnieuw uitgevonden te worden.
  • Door banden en contacten aan te halen wordt er aan een gemeenschap gebouwd, groter dan de eigen woongroep / woongemeenschap.
  • Wonen in woongroepen en ontwikkeling van nieuwe woongemeenschappen staan onder druk van de veranderende wetgeving voor huren, financiering en zorg. Er kan eventueel samengewerkt worden bij het opkomen voor onze belangen, richting overheden, woningcorporaties, kennisplatforms en dergelijke.
Posted in nieuws |

Jaarverslag 2018

Het heeft de nodige tijd en energie gekost en zie daar, de Jaarrekening 2018 is gereed. Lees hier alles over het jaar 2018 van de WBVG.

Posted in nieuws |

Kattenluik met stijl

Onderstaande voorbeeld van je eigen woonomgeving verfraaien is toch wel zó gaaf dat we hem echt móesten delen. Op de eerste foto zie je de uitkraging van het dak van de Villa, op het terrein van Casa de Pauw. Op foto twee zie je een nagenoeg exacte kopie die door de bewoners is gemaakt is boven een buitendeur. Ontzettend mooi werk, dames en heren! En foto drie tot slot, zelfs de kat gaat tegenwoordig in stijl naar binnen. Over aandacht voor detail gesproken :-).

 

Posted in Geen categorie, nieuws |

Laat er zon zijn

 

Ze liggen er op hoor, onze PV-panelen. En niet alleen op óns dak, ook op de daken van vijf belendende panden waarvan de bewoners zijn aangehaakt bij ons gezamenlijke initiatief (https://www.wbvg.nl/zonnepanelen-op-en-rond-het-wbvg-kantoor/). In totaal 8 huishoudens die met smart op mooi weer zitten te wachten… dus zomer, kom maar door ;-). 

 

Posted in nieuws |