Model huurcontract

Hier vind je een model huurcontract, te gebruiken als basis voor een huurcontract tussen intermediair verhuurder (lees: de woonvereniging) en haar individuele huurders. Het is belangrijk om, als je dit model wil gebruiken, de inhoud wél even naast jullie statuten en een eventueel Huishoudelijk reglement te leggen, om tegenstrijdigheden te voorkomen. De algemene bepalingen waar het huurcontract naar refereert zijn hier te vinden: Algemene bepalingen woonruimte 2017

 

Model huurcontract