Mijn Huis Staat in Gelderland

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland.  De provincie Gelderland wil deze woningzoekenden helpen. Een deel van de oplossing ligt in de gebouwen die nu leeg staan. Dit voorjaar lanceert de provincie daarom de nieuwe SteenGoed challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’, waarin bewonersgroepen worden gezocht die op zoek zijn naar een woning en ze te koppelen aan leegstaande gebouwen. Samen met de provincie maken zij een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied.

Gedeputeerde Peter Kerris daagt iedereen in deze boodschap uit om leegstaande gebouwen aan te melden.

Vanaf januari tot en met 1 april 2020 is de provincie op zoek naar leegstaande gebouwen en braakliggende gronden binnen de bebouwde kom die in aanmerking komen voor woningbouw. Eigenaren worden opgeroepen om met de provincie in gesprek te gaan. Zij kunnen mailen naar steengoedbenutten of bellen met Floris Valkenburg (026-3598195) of Aukje Las (026-3599576).

Deze challenge is een steengoed initiatief van de provincie en een uitgelezen kans voor bewonerscollectieven om hun gedroomde gebouw te vinden!

De WBVG draagt deze actie een warm hart toe en draagt graag bij aan het slagen van deze challenge. Dat geldt ook voor de Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8

Neem daarom ook gerust contact met ons op als je interesse of vragen hebt.

Posted in nieuws |