Kan ik hulp krijgen bij het schrijven van de prospectus?

Goed nieuws: De Woonkr8-corporaties bieden ondersteuning bij het opstellen van de prospectus!

Begeleiding wordt gegeven door de WBVG. Deze vindt plaats in drie sessies rond de thema’s ‘visie’, ‘programma’ en ‘organisatie’. Daarnaast is er ook aandacht voor de financiële businesscase en externe relaties. Iedere sessie neemt 2 á 3 uur in beslag. Daarna schrijf je je prospectus in conceptvorm en legt deze voor aan de WBVG voor reactie. De definitieve versie kun je vervolgens presenteren aan de coalitie. Regel hiervoor zelf een ruimte waar je de presentatie kunt geven. De coalitie zal op basis van je presentatie op zoek gaan naar de corporatie met de meeste affiniteit met jullie plan om samen met jullie je initiatief uit te werken.

terug naar de FAQ                    naar de vorige vraag                    naar de volgende vraag