Informatie voor nieuwe huurders

Je huurt sinds kort een wooneenheid in een pand van Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Maar wat ís de WBVG eigenlijk?

De WBVG in een notendop

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een kleine woningcorporatie (woningbouwvereniging) die panden voor collectieve woonvormen bezit en beheert in Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Zutphen, Doetinchem, Heelsum, Velp en Lent.

Doelstellingen en identiteit

De WBVG heeft de volgende doelen:

-het realiseren en beheren van betaalbare collectieve woon-en activiteitenruimten voor mensen met lage inkomens;

-het verhuren van woon-en werkruimtes (incl. gemeenschappelijke voorzieningen) aan woonverenigingen, niet aan individuele huurders;

-(het stimuleren van) zelfbeheer door woonverenigingen (toewijzing, huurinning, mutatieonderhoud en nog veel meer) en zelfwerkzaamheid.

Kenmerkend voor de manier waarop een groot deel van de panden zijn en worden ontwikkeld is de grote mate van zelfbeheer en betrokkenheid van bewoners en gebruikers. Tijdens de renovatie of de bouw maar ook daarna, tijdens het onderhoud en het beheer. Bij een groot aantal panden is een substantieel deel van de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd in zelfwerkzaamheid, door de bewoners en gebruikers zelf.

Van wie huur ik nu eigenlijk?

Jij huurt je ruimte van een woonvereniging en bent daarmee automatisch ook lid van deze woonvereniging. De woonvereniging huurt het pand weer in zijn geheel van de WBVG. Een huurcontract sluit je dus af met de woonvereniging, niet met de WBVG. De woonvereniging (waaronder jijzelf) is ook zelf verantwoordelijk voor het innen van de huur, het toewijzen van wooneenheden aan nieuwe huurders, mutatie-onderhoud en wat er zoal nog meer komt kijken bij het beheer van een pand. Klik voor meer informatie hierover hier. De WBVG is verantwoordelijk voor het verhuurdersonderhoud, de woonvereniging met haar leden voor het klein dagelijks onderhoud. Over deze onderhoudsverdeling lees je meer in ons onderhouds-ABC.

Lidmaatschap van de WBVG

De WBVG is als een van de weinige corporaties nog een échte vereniging. Jij bent, als huurder van een van de woonverenigingen van de WBVG, ook lid van de vereniging WBVG. Dat betekent dat je inspraak hebt in het beleid dat de WBVG voert. De jaarlijkse huurverhoging, het realiseren van nieuwe projecten, het goedkeuren van het jaarverslag, allemaal zaken waarin onze leden actief om hun mening wordt gevraagd. De vereniging komt bijeen tijdens onze Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s). We zien de laatste jaren dat de animo om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn niet bij alle panden aanwezig is. Zonde, want ons beleid heeft immers directe invloed op je eigen woonomgeving!

Geschiedenis

De WBVG heeft een bewogen geschiedenis. Vanaf de oprichting in 1983 tot het eind van de vorige eeuw kende de WBVG diverse stormachtige ontwikkelingen, waarbij de vereniging meer dan eens ten dode leek opgeschreven. Daarna zijn we in rustiger vaarwater gekomen en zijn we een kleine stabiele en financieel gezonde organisatie geworden.

Samenwerking met andere woningcorporaties

De WBVG heeft samenwerkingsverbanden met een aantal andere woningcorporaties. Met deze partners werken we aan de realisatie van nieuwe projecten. Een bijzondere positie binnen het WBVG-netwerk heeft onze collega-corporatie Talis. De meeste recente WBVG-panden zijn allemaal gerealiseerd in samenwerking met deze partij. Talis is juridisch eigenaar van deze panden, de WBVG heeft het vruchtgebruik en is verantwoordelijk voor het beheer van de panden. Dit gedurende de looptijd van de overeenkomst, meestal bedraagt deze dertig jaar. Ook al ís je pand formeel eigendom van Talis (of een andere corporatie), voor alle vragen omtrent huur, toewijzing, onderhoud etc. ben je bij de WBVG aan het enige juiste adres.

Meer vragen? We zijn je graag van dienst, bel rustig of kom eens langs voor een kop koffie (alleen op afspraak). 

Woningbouwvereniging Gelderland  

Van Lawick van Pabststraat 2

6814 HH Arnhem

telefoon: 026-351 09 52

mail: info@wbvg.nl

website: www.wbvg.nl