Ik ben WBVG-er

Ik huur bij de WBVG en ik maak gebruik van allerhande informatie via deze site.

Zo kan ik informatie over mijn eigen pand vinden in de dropbox. In diezelfde dropbox vind ik ook de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergaderingen. Een ideaal platform voor de betrokken huurder!

Op 25 mei jongstleden is de AVG -in de volksmond ook wel de privacywetgeving genoemd- in werking getreden. De AVG is van toepassing op álle organisaties die -hoe summier dan ook- persoonsgegevens verwerken. Dus óók alle pandverenigingen/huurdersverenigingen. Meer informatie over de AVG vind je hier (samenvatting AVG voor huurders) en hier (voorbeeld verwerkingsregister).