Ik ben WBVG-er

Op deze pagina kun je relevante informatie voor jou als (onder)huurder van de WBVG vinden…

AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG -in de volksmond ook wel de privacywetgeving genoemd- in werking getreden. De AVG is van toepassing op álle organisaties die -hoe summier dan ook- persoonsgegevens verwerken. Dus óók alle woonverenigingen. Meer informatie over de AVG vind je hier (samenvatting AVG voor huurders) en hier (voorbeeld verwerkingsregister).

Passend toewijzen

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De Woningwet 2015 geeft corporaties daar regels voor. Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. Dat noemen we ‘passend toewijzen’, hiermee

wil de overheid voorkomen dat mensen met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Ook de WBVG moet passend toewijzen. Aangezien wij echter niet bepalen wie er komen te wonen in onze panden zijn het de pandverenigingen die passend toe moeten wijzen. Hieronder lees je meer…

Passend toewijzen beheerpanden 2018

Passend toewijzen eigendomspanden 2018

Handige documenten voor (nieuwe) huurdersverenigingen

Algemene bepalingen woonruimte 2017

Voorbeeldakte oprichting huurdersvereniging

Aandachtspunten bij opstellen statuten huurdersvereniging

Model huurovereenkomst

Model onderhuurovereenkomst

Model samenwerkingsovereenkomst

Basiscursus voor dubbel boekhouden voor WBVG-panden

Onderhoudsverplichtingen

Onderhouds-ABC (zie voor de meest actuele versie het menu ‘Onderhoudsmelding’)

Beleid onderhoud

Zelfwerkzaamheidscontract