Houtstookbeleid

De WBVG heeft beleid gemaakt met betrekking tot het stoken van hout. Klik op onderstaande linkjes om alle relevante informatie te downloaden:

-houtstookbeleid WBVG

-schoorstenen, veilig stoken met vaste brandstoffen

-houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?

Voor de volledigheid: het stoken met een zelf aangebrachte houtkachel is alleen toegestaan wanneer dit met de WBVG is overlegd én aan alle eisen uit het houtkachelbeleid is voldaan.