Hoe ver mag zelfbeheer gaan?

Zelfbeheer is een cruciaal gegeven in een collectieve woonvorm. Er gelden alleen wettelijke beperkingen in het zelfbeheer (in de sociale huur heb je te maken met huur- en inkomensgrenzen) en de kaders die de Woonkr8-corporaties hanteren. Dat betekent dat er veel ruimte voor de initiatieven is om, in samenspraak met de corporatie, het beheer zelf vorm te geven. Denk daarbij aan de woningtoewijzing, het onderhoud, de huurinning, de administratie. Overigens blijft het mogelijk om beheertaken over te laten aan de woningcorporatie.

 

terug naar de FAQ                    naar de vorige vraag                    naar de volgende vraag