Het ontluchten en bijvullen van een CV-systeem

Ontluchten CV

Onze CV-installaties zijn in onderhoud bij de firma Kemkens. Zij zorgen met periodiek onderhoud (eens per 2 jaar, door de bank genomen) ervoor dat systemen goed blijven functioneren. 

Sommig onderhoud van de CV-installatie is echter voor de huurder zelf, te weten het op druk houden- en ontluchten van de CV-installatie. Een CV-installatie moet een bepaalde druk hebben om te kunnen functioneren, om deze druk op peil te houden moet de ketel soms worden bijgevuld. Onze partner in het periodiek onderhoud van de CV-ketels, Kemkens, heeft enkele handige instructievideos gemaakt. Hieronder vinden jullie de weblinks naar de betreffende pagina.

https://www.kemkens.nl/cv-ketels/cv-ketel-storing/cv-ketel-bijvullen/

Na het bijvullen van het systeem moet er vermoedelijk ontlucht worden. Lucht in het systeem zorgt er namelijk voor dat het warme water zich niet goed kan verspreiden. Radiatoren worden dan niet of slechts deels warm. Met een ontluchtingssleutel en onderstaande instructies zal het zeker lukken! 

https://www.kemkens.nl/cv-ketels/cv-ketel-storing/cv-ketel-ontluchten/