Het huishoudelijk reglement (HR)

Een huishoudelijk reglement (HR) regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon (lees: stichting of vereniging) in aanvulling op haar statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen in een HR staan dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend. Een HR voorziet daarnaast in onderlinge afspraken/leefregels binnen een huurdersvereniging.

We zien regelmatig dat een vereniging wel statuten heeft maar geen HR. Dat is jammer, want bij conflicten kan het erg prettig zijn terug te kunnen vallen op eerder gemaakte afspraken/leefregels. Om de huurdersverenigingen wat op weg te helpen hebben we een model-HR opgesteld, specifiek toegeschreven naar een huurdersvereniging en hier te downloaden als Word-bestand. Vrij te gebruiken, aan te vullen en te veranderen naar eigen inzicht… doe er jullie voordeel mee.