De wooncoƶperatie, die komt er wel!

 

Met het tweede landelijke congres De wooncoƶperatie, die komt er wel! maakt Platform31 op 28 mei 2018 samen met jou de balans op. Toonaangevende sprekers brengen je in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Via Cooplink en Woonkr8 speelt ook de WBVG een belangrijke rol op dit congres.

LaatĀ je inspireren door voorbeeldprojecten en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies.

BenĀ je erbij op 28 mei? Meld je dan hier aan! Het congres is “gratis maar niet vrijblijvend.”

 

Wat is een wooncoƶperatie?

Een wooncoƶperatie is een collectief van bewoners die vergaand zeggenschap en zelfbeheer voeren over hun woningen. Daartoe richten ze een organisatie, een (coƶperatieve) vereniging, op waarin zelfbestuur en wonen als maatschappelijke taak centraal staan. In de basale variant hebben de bewoners alleen de beheertaken in handen. In verdergaande vormen ligt ook het eigendom bij de wooncoƶperatie en haar leden.

Sinds 2015 is de wooncoƶperatie bij de herziening van de Woningwet wettelijk verankerd in Nederland. Sociale huurders hebben hiermee de ruimte gekregen om een plan te maken voor het overnemen van taken, bevoegdheden en mogelijk ook eigendom van een woningcorporatie. Maar ook buiten de sector is een wooncoƶperatie mogelijk, bijvoorbeeld onder middeninkomens die in eigen beheer betaalbare woonruimte willen ontwikkelen.

 

De afgelopen jaren zijn er tientallen initiatieven gestart met de verkenning van een wooncoƶperatie. Deze koplopers doorliepen het proces van idee tot oprichting en uitvoering van de wooncoƶperatie. Het blijkt voor initiatieven nog altijd niet eenvoudig om tot uitvoering te komen. De koplopers hebben echter belangrijk baanbrekend werk verricht. Enkelen zijn daarin gestrand, maar velen zijn nog steeds actief. In samenwerking met gemeenten, corporaties en belangenbehartigers maken ze hele concrete stappen. En datĀ is terug te zienĀ tijdens het congres.

 

Minister Kajsa Ollongren

Het congresĀ brengt nieuwe kansen in beeld. In het regeerakkoord 2017 is de wooncoƶperatie aangemerkt als kansrijke oplossing voor problemen op de woningmarkt. De wooncoƶperatie staat omschreven als een nieuwe woonvorm die meer ruimte verdient en door partijen gestimuleerd zal worden. Tijdens het congres zal minister Ollongren haar visie en ambities kenbaar maken om de beweging rondom wooncoƶperaties voort te zetten en verder uit te bouwen.

 

Ā 

Ook Cooplink en de Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8 (het netwerk van de woningcorporaties uit de regio Arnhem-Nijmegen) zullen zich nadrukkelijk presenteren op dit congres. De WBVG is een belangrijke trekker van beide netwerkorganisaties en op diverse terreinen betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond de wooncoƶperatie.

 

Voor wie?

Het congres is interessant voor alle betrokken spelers: natuurlijk voor initiatiefnemers van wooncoƶperaties en voor bestaande woongroepen, maar ook voor corporaties, belangenbehartigers, ministeries, gemeenten, experts en diverse kennispartners.

Datum: 28 mei 2018 van 9:30 uur – 17:30 uur

Plaats: De Remise, Ter Borchstraat 7, Den Haag

Aanmelden: klik hier

Posted in nieuws |